Finale resultaten gilteritinib bij FLT3mut+ recidiverende/refractaire AML

De FLT3-remmer gilteritinib verlengt significant de overleving van patiënten met FLT3-gemuteerde (FLT3mut+) recidiverende/refractaire acute myeloïde leukemie (AML). Dat bevestigen de finale resultaten van de ADMIRAL-studie.

Op basis van tussentijdse resultaten uit de ADMIRAL-studie van gilteritinib vs. salvage chemotherapie bij patiënten met recidiverende/refractaire FLT3mut+-AML werd gilteritinib de eerste FLT3-remmer die als monotherapie voor behandeling van deze patiëntenpopulatie goedgekeurd. Op de EHA24 werden de definitieve resultaten van de fase 3-studie gepresenteerd.

In de studie werden 371 volwassenen met bevestigde FLT3mut+-AML die ongevoelig bleken voor inductiechemotherapie (39,4%) of een eerste recidief (60,6%) hadden 2:1 gerandomiseerd naar continue 28-daagse cycli van 120 mg/dag gilteritinib (n = 247) of salvage therapie (n = 124) bestaande uit een lage dosis cytarabine (LoDAC), azacitidine (AZA), mitoxantron/etoposide/cytarabine (MEC), of fludarabine/cytarabine/granulocyt koloniestimulerende factor/idarubicine FLAG-IDA.

Patiënten die behandeld werden met gilteritinib hadden een significant langere OS (9,3 maanden) dan de patiënten die behandeld werden met salvagetherapie (5,6 maanden) (HR 0,637; p = 0,0007); De 1-jaarsoverleving was respectievelijk 37,1% en 16,7%. De percentages complete remissie of complete remissie met gedeeltelijk hematologisch herstel (CR/CRh) waren respectievelijk 34,0% en 15,3% (p = 0,0001), terwijl CR-percentages respectievelijk 21,1% en 10,5% waren.

Behandelingsgerelateerde bijwerkingen die bij alle deelnemende patiënten vaak voorkwamen, waren febriele neutropenie (43,7%), anemie (43,4%) en pyrexie (38,6%). Veelvoorkomende aan gilteritinib gerelateerde bijwerkingen ≥ graad 3 waren anemie (19,5%), febriele neutropenie (15,4%), trombocytopenie (12,2%) en een verlaagd aantal bloedplaatjes (12,2%). Gecorrigeerd voor de duur van de blootstelling kwamen ernstige behandelingsgerelateerde bijwerkingen per patiëntjaar echter minder vaak voor in de gilteritinibgroep (7,1%) dan in de salvagegroep (9,2%).


  • Bronverwijzing
    1. Perl A, Martinelli G, Cortes J, et al. Gilteritinib significantly prolongs overall survival in patients with FLT3-mutated (FLT3MUT+) relapsed/refractory (R/R) acute myeloid leukemia (AML): results from the phase 3 ADMIRAL trial. 24th Congress of EHA, abstract A876.

Aandachtsgebied:

Leukemie

Onderwerp:

AML FLT3 gilteritinib

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen hematologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.