Finale resultaten CML-studie IV

Patiënten met chronische myeloïde leukemie (CML) die reageren op imatinib 400 mg hebben nagenoeg een normale levensverwachting, onafhankelijk van de tijd tot respons. Dat is de eindconclusie van de CML-studie IV.

Om na te gaan of de behandeling met imatinib van 400 mg/dag kon worden geoptimaliseerd, werd de Duitse CML-studie IV ontworpen. Van juli 2002 tot maart 2012 werden 1.551 nieuw gediagnosticeerde patiënten met chronische fase CML gerandomiseerd naar 5 armen: imatinib (IM) 400 mg/dag (n = 400), IM 800 mg/dag (n = 420), IM plus interferon (n = 430) of cytarabine (n = 158) en IM na falen op interferon (n = 128).

Op het moment van evaluatie ontving nog 62% van de patiënten imatinib, terwijl 26,2% was overgeschakeld naar een tweedegeneratie tyrosinekinaseremmer (TKI). Na een mediane follow-up van 9,5 jaar was de 10-jaars totale overleving (OS) 82%, de 10-jaars progressievrije overleving (PFS) 80% en de 10-jaars relatieve overleving 92%. Ondanks een snellere respons bij patiënten in de IM800mg-groep was het overlevingsverschil tussen de IM400mg- en de IM800mg-groep na 5 jaar slechts 3%. Overleving blijkt volgens de onderzoekers meer bepaald door patiënt- en ziektefactoren dan door de initiële keuze van de behandeling. Hier valt dus de meeste (overlevings)winst te behalen.


  • Bronverwijzing
    1. Hehlmann R, Lauseker M, Saussele S. et al. Final Evaluation of Randomized CML-Study IV: 10-Year Survival and Evolution of Terminal Phase. ASH 59th Annual Meeting & Exhibition, abstract 897.

Aandachtsgebied:

Leukemie

Onderwerp:

CML imatinib

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen hematologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.