Finale resultaten CETLAM-03 studie AML

Volgens Spaanse onderzoekers is het nuttig om bij patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) moleculaire karakterisering toe te passen bij het beslissen over de postremissiebehandeling. Ze baseren zich op de finale resultaten van de CETLAM-03-studie.

Om de resultaten van intensieve inductie- en postremissiebehandeling te analyseren bij 868 patiënten met nieuw gediagnosticeerd AML werd tussen 2013 en 2012 CETLAM-03-trial uitgevoerd. Patiënten kregen 1 of 2 cycli inductiechemotherapie met IDICE-G (idarubicine, intermediair cytarabine (IDC), VP-16 en priming met G-CSF) gevolgd door mitoxantron en IDC als consolidatietherapie. Verdere behandeling werd uitgevoerd volgens de CETLAM-risicogroepen: gunstig risico (FR), gedefinieerd als gunstige cytogenetica volgens MRC: autologe stamceltransplantatie (ASCT) bij leukocytenindex (LI) > 20 of hoge dosis cytarabine bij LI < 20.
Intermediair risico (IR), gedefinieerd als patiënten in complete remissie (CR) na een enkele inductiecyclus, < 50 x 109/l witte bloedcellen bij diagnose, normaal karyotype en afwezigheid van FLT3 interne tandemduplicatie (FlT3-ITDwt) en geen MLL-herrangschikking: ASCT. Ongunstig risico (AR), patiënten die niet in FP of IP zijn opgenomen: ASCT of allogene stamceltransplantatie (allo-SCT), afhankelijk van de beschikbaarheid van donoren.

In het algemeen gezien was het percentage CR meer dan 75%, meestal na een enkele inductiecyclus. Bij patiënten met gunstige MRC-cytogenetica werd de negatieve invloed van een hoge LI tenietgedaan door de autologe stamceltransplantatie. In de IR-groep was bij een opmerkelijk deel van de patiënten toegewezen aan ASCT sprake van ‘mobilisation failure’. En in de HR-groep ten slotte, bleek een allo-SCT het resultaat te verbeteren in vergelijking met ASCT.


  • Bronverwijzing
    1. Garrido A, Brunet S, Calabuig M, et al. Final results of the CETLAM LAM-203 trial fort he treatment of primary AML up tot the age of 70. EHA 2017, abstract S790.

Aandachtsgebied:

Leukemie

Onderwerp:

CETLAM-03-studie IDICE-G

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen hematologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.