Emicizumab-profylaxe bij hemofilie-A met remmers: HAVEN 1

Bij patiënten met hemofilie-A en remmers is emicizumab-profylaxe geassocieerd met significant minder bloedingen ten opzichte van geen profylaxe of eerdere profylactische behandeling met ‘bypassing agents’. Dat schrijven Johannes Oldenburg et al. in de New England Journal of Medicine. De resultaten zijn onlangs ook gepresenteerd tijdens het ISTH-congres in Berlijn.

Emicizumab (ACE910) is een recombinant gehumaniseerd bi-specifiek monoklonaal antilichaam dat factor IX en factor X bindt en zo de functie van factor VIII herstelt. In de fase III-multicenterstudie HAVEN 1 (NCT02622321) werden de effectiviteit, veiligheid en farmacokinetiek van wekelijkse subcutane emicizumab-profylaxe onderzocht bij patiënten (≥ 12 jaar) met hemofilie A en factor VIII-remmers. Patiënten die eerder werden behandeld met ‘bypassing agents’ werden 2:1 gerandomiseerd naar emicizumab-profylaxe (wekelijks 3,0 mg/kg gedurende 4 weken, gevolgd door wekelijks 1,5 mg/kg, groep A, n = 35) of geen profylaxe (en ook geen controle-injecties, groep B, n = 18). Het primaire eindpunt was het verschil in het aantal bloedingen tussen groep A en groep B. Deelnemers die eerder profylactisch werden behandeld met ‘bypassing agents’ kregen emicizumab-profylaxe in groep C (n = 49).

Minder bloedingen
In totaal werden 109 mannelijke deelnemers (mediane leeftijd 28 jaar) geïncludeerd. Het jaarlijkse bloedingspercentage was 2,9 events (95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 1,7 – 5,0) bij deelnemers toegewezen aan emicizumab-profylaxe (groep A) versus 23,3 events (95% BI 12,3 – 43,9) onder deelnemers die geen profylaxe kregen (groep B); een verschil van 87% in het voordeel van emicizumab (p < 0,001). Tweeëntwintig deelnemers in groep A (63%) hadden geen bloedingen, ten opzichte van 1 deelnemer (6%) in groep B. Bij 24 deelnemers in groep C toonde intra-individuele vergelijkingen een significant lager bloedingspercentage met emicizumab-profylaxe dan met eerdere ‘bypassing-agent’-profylaxe: jaarlijks 3,3 events (95% BI 1,3 – 8,1) versus 15,7 events (95% BI 11,1
– 22,3), een verschil van 79% (p < 0,001).
In totaal werden 198 bijwerkingen gerapporteerd bij 103 deelnemers; de meest voorkomende waren injectieplaatsreacties (15% van de deelnemers). Trombotische microangiopathie en trombose werden elk gerapporteerd bij twee deelnemers die meerdere infusies met geactiveerd protrombinecomplexconcentraat hadden gekregen voor doorbraakbloedingen tijdens emicizumab-profylaxe. Er werden geen antilichamen tegen emicizumab gedetecteerd.


  • Bronverwijzing
    1. Oldenburg J, Mahlangu JN, Kim B, et al. Emicizumab Prophylaxis in Hemophilia A with Inhibitors. N Engl J Med. 2017 Jul 10. [Epub ahead of print]

Aandachtsgebied:

Benigne hematologie

Onderwerp:

emicizumab factor VIII hemofilie

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen hematologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.