Eerstelijns ibrutinib bij ouderen met CLL

In een ‘extended’ analyse van RESONATE-2 werden de langetermijneffectiviteit en -veiligheid van ibrutinib onderzocht bij 269 oudere patiënten (≥ 65 jaar) met CLL. Paul Barr en collega’s publiceerden de uitkomsten van dit onderzoek in juni in .

De mediane duur van de behandeling was 28,5 maanden. Ibrutinib verlengde de progressievrije overleving (PFS) significant ten opzichte van chloorambucil (mediaan niet bereikt versus 15 maanden; HR 0,12; p < 0,0001). Na 24 maanden was de PFS 89% met ibrutinib en de totale responsrate 92% (125/136). Het percentage complete responsen nam toe van 7% na 12 maanden tot 18% met ‘extended’ follow up. Daarbij was de verbetering in kwaliteit van leven groter met ibrutinib dan met chloorambucil (p = 0,0013). De meest voorkomende bijwerkingen van graad 3 of hoger waren neutropenie (12%), anemie (7%) en hypertensie (5%).Aandachtsgebied:

Leukemie

Onderwerp:

CLL ibrutinib

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen hematologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.