Duurzame remissies met ivosidenib bij IDH1-gemuteerd gerecidiveerd of refractair AML

Bij patiënten met IDH1-gemuteerde gerecidiveerde of refractaire acute myeloïde leukemie (AML) is behandeling met ivosidenib in een dosis van 500 mg per dag geassocieerd met weinig therapiegerelateerde bijwerkingen van graad 3 of hoger. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers in The New England Journal of Medicine. Het percentage patiënten met een complete remissie en ook de duur daarvan waren veelbelovend.

Zes tot tien procent van de patiënten met AML heeft mutaties in het gen dat codeert voor isocitraat-dehydrogenase 1 (IDH1). Ivosidenib (AG-120) is een orale ‘small-molecule’ remmer van de 2-hydroxyglutaraatproductie door het gemuteerde IDH1-enzym. Courtney DiNardo et al. onderzochten in een fase I dosisescalatie- en dosisexpansiestudie (NCT02074839) de effectiviteit en veiligheid van ivosidenib-monotherapie bij IDH1-gemuteerd AML.

In totaal kregen 258 patiënten ivosidenib en zij werden geïncludeerd in de veiligheidsanalyse. Bij patiënten met gerecidiveerd of refractair AML (179 patiënten) werden de volgende therapiegerelateerde bijwerkingen van graad 3 of hoger gezien bij ten minste 3 patiënten: verlenging van het QT-interval (bij 7,8% van de patiënten), IDH-differentiatiesyndroom (bij 3,9%), anemie (bij 2,2%), trombocytopenie of een afname van het aantal plaatjes (bij 3,4%) en leukocytose (bij 1,7%). In de primaire effectiviteitspopulatie (125 patiënten met gerecidiveerd of refractair AML die dagelijks 500 mg ivosidenib kregen en ten minste 6 maanden werden gevolgd), was het percentage patiënten met een complete remissie of een complete remissie met partieel hematologisch herstel 30,4% (95% BI 22,5 – 39,3), het percentage met complete remissie 21,6% (95% BI 14,7 – 29,8) en de overall response rate 41,6% (95% BI 32,9 – 50,8). De mediane duur van deze responsen was respectievelijk 8,2 maanden (95% BI 5,5 – 12,0); 9,3 maanden (95% BI 5,6 – 18,3) en 6,5 maanden (95% BI 4,6 – 9,3). Transfusie-onafhankelijkheid werd bereikt bij 29 van 84 patiënten (35%). Patiënten met een respons hadden minder infecties en episodes van febriele neutropenie dan patiënten zonder respons. Van de 34 patiënten met een complete remissie of een complete remissie met partieel hematologisch herstel hadden er 7 (21%) geen residuele detecteerbare IDH1-mutaties. De klinische respons of resistentie tegen de behandeling werd niet voorspeld door op baseline aanwezige mutaties in andere genen.


  • Bronverwijzing
    1. DiNardo CD, Stein EM, de Botton S, et al. Durable Remissions with Ivosidenib in IDH1-Mutated Relapsed or Refractory AML. N Engl J Med. 2018;378:2386-98.

Aandachtsgebied:

Leukemie

Onderwerp:

ivosidenib

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen hematologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.