Dasatinib bij kinderen en adolescenten met CML-CP

Dasatinib is veilig en effectief als behandeling van pediatrische patiënten met chronische fase chronische myeloïde leukemie (CML-CP). Dat blijkt uit de resultaten van een grote prospectieve registratiestudie. [1]

Dasatinib heeft reeds bewezen werkzaam te zijn bij volwassenen met nieuw-gediagnosticeerd CML-CP, evenals die resistent/intolerant zijn voor imatinib (IM). [2,3] In een fase I-studie [4] zijn dosering en veiligheid bij pediatrische patiënten eerder al bevestigd, een grotere prospectieve studie is echter nodig om het gebruik van dasatinib bij pediatrische patiënten met nieuw-gediagnosticeerd CML-CP, evenals die IM-resistent/intolerant zijn, te rechtvaardigen.

Op het moment van analyse was 48% van de patiënten met IM-resistent/intolerant CML-CP en 73% van de nieuw gediagnosticeerde CML-CP nog in behandeling. Het cumulatieve percentage ‘major cytogenetic response’ (MCyR) > 30% werd door de patiënten met IM-resistente/intolerante CML-CP al na 3 maanden bereikt, en een cumulatief percentage van ‘complete cytogenetic response’ (CCyR) > 55% werd al na 6 maanden bereikt voor patiënten met nieuw-gediagnosticeerd CML-CP. De geschatte progressievrije overleving (PFS) op 48 maanden was 78% voor IM-resistent/intolerant CML-CP en 93% voor nieuw-gediagnosticeerd CML-CP. De bijwerkingen waren consistent met gerapporteerde bijwerkingen bij met dasatinib behandelde volwassenen, behalve dat er in deze studie geen pleurale/pericardiale effusie, pulmonaal oedeem/hypertensie of pulmonale arteriële hypertensie werd waargenomen.


  • Bronverwijzing
    1. Zwaan M, Kearns P, De Martino ML, et al. Dasatinib in children and adolescents with chronic myeloid leukemia in chronic phase (CML-CP) from a phase 2 trial. EHA 2017, abstract S422.
    2. Cortes JE, Saglio G, Kantarjian HM, et al. Final 5-year study results of DASISION: The Dasatinib Versus Imatinib Study in Treatment-Naïve Chronic Myeloid Leukemia Patients Trial. J Clin Oncol. 2016;34:2333-40.
    3. Shah NP, Rousselot P, Schiffer C, et al. Dasatinib in imatinib-resistant or -intolerant chronic-phase, chronic myeloid leukemia patients: 7-year follow-up of study CA180-034. Am J Hematol. 2016;91:869-74.
    4. Zwaan CM, Rizzari C, Mechinaud F, et al. Dasatinib in children and adolescents with relapsed or refractory leukemia: results of the CA180-018 phase I dose-escalation study of the Innovative Therapies for Children with Cancer Consortium. J Clin Oncol. 2013;31:2460-8.

Aandachtsgebied:

Leukemie

Onderwerp:

dasatinib

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen hematologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.