Daratumumab plus VTd voor en na SCT bij nieuw gediagnosticeerd MM

De toevoeging van daratumumab aan bortezomib, thalidomide en dexamethason (VTd) voor en na autologe stamceltransplantatie verbetert de diepte van de respons en de progressievrije overleving bij een acceptabel veiligheidsprofiel, zo blijkt uit resultaten van de CASSIOPEIA-trial bij patiënten met een nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom.

VTd plus autologe stamceltransplantatie (SCT) is de standaardbehandeling in Europa voor ‘SCT-eligible’ patiënten met een nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom (MM). Het CASSIOPEIA-consortium heeft nu onderzocht of de toevoeging van daratumumab aan VTd voor en na SCT leidt tot betere responspercentages. In deze gerandomiseerde, open-label, fase III-trial (NCT02541383) werden 1.085 patiënten uit 111 Europese centra met een nieuw gediagnosticeerd MM, die in aanmerking kwamen voor autologe stamceltransplantatie, 1:1 gerandomiseerd naar vier pre-transplantatie inductiecycli en twee post-transplantatie consolidatiecycli met VTd alleen (VTd-groep) of VTd in combinatie met daratumumab (D-VTd-groep). Het primaire eindpunt van deel 1 van de studie was stringente complete respons, beoordeeld 100 dagen na transplantatie. Deel 2 van de studie (onderhoudsfase) loopt momenteel nog.

Hoger responspercentage
Tussen 22 september 2015 en 1 augustus 2017 werden 543 patiënten toegewezen aan D-VTd en 542 aan VTd. Op dag 100 post-transplantatie hadden 157 (29%) van de 543 patiënten in de D-VTd-groep en 110 (20%) van de 542 patiënten in de VTd-groep (‘intention to treat’-populatie) een stringente complete respons (odds ratio 1,60; 95%-BI 1,21 – 2,12; p = 0,0010). 211 (39%) patiënten in de D-VTd-groep versus 141 (26%) deelnemers in the VTd-groep bereikten een complete respons of beter (p < 0,0001) en het percentage patiënten met een negatieve status voor minimale restziekte (bij een afkapwaarde van 10-5) was groter in de D-VTd-groep dan in de VTd-groep (namelijk 346 (64%) van 543 versus 236 (44%) van 542; p < 0,0001). De mediane progressievrije overleving werd in beide groepen nog niet bereikt (hazard ratio 0,47; 95%-BI 0,33-0,67; p < 0,0001). Tijdens de studie overleden 46 patiënten (14 versus 32; 0,43; 95%-BI 0,23-0,80). De meest gerapporteerde graad 3/4-bijwerkingen waren neutropenie (28 vs. 15%), lymfopenie (17 vs. 10%) en stomatitis (13% vs. 16%).

In deel 2 van de CASSIOPEIA-studie wordt momenteel het effect van onderhoudsbehandeling met daratumumab-monotherapie onderzocht.


  • Bronverwijzing
    1. Moreau P, Attal M, Hulin C, et al. Bortezomib, thalidomide, and dexamethasone with or without daratumumab before and after autologous stem-cell transplantation for newly diagnosed multiple myeloma (CASSIOPEIA): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet. 2019 Jun 3. [Epub ahead of print]

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen hematologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.