Clofarabine kan anthracyclines en etoposide vervangen bij remissie-inductie AML

Door kinderen met AML tijdens de eerste inductiekuur te behandelen met clofarabine plus cytarabine kan de blootstelling aan anthracyclines en etoposide waarschijnlijk worden teruggebracht, zo concluderen onderzoekers van de AML08-trial in JCO.

In dit fase III-onderzoek naar een effectieve en minder toxische behandeling voor kinderen met AML, werd clofarabine in de eerste inductiekuur geïntroduceerd om zo de blootstelling aan daunorubicine en etoposide te verlagen. Tussen 2008 en 2017 werden 285 patiënten geïncludeerd in acht centra; 262 van hen werden gerandomiseerd naar clofarabine en cytarabine (Clo+AraC, n = 129) of hoge dosis cytarabine, daunorubicine en etoposide (HD-ADE, n = 133) als inductie I. 23 patiënten werden (niet random) toegewezen aan HD-ADE vanwege een verhoogd creatinine, bilirubine, aspartaattransaminase of alaninetransaminase; zij werden niet geïncludeerd in de analyses. Het risicoprofiel van de patiënt (genetische en morfologische kenmerken en de behandelrespons op basis van de aanwezigheid van minimale restziekte (MRD) op dag 22) bepaalde de vervolgbehandeling. Inductie II bestond uit lage dosis ADE alleen of in combinatie met sorafenib of vorinostat en de consolidatietherapie omvatte twee of drie additionele kuren chemotherapie of een stamceltransplantatie. Het primaire doel van de studie was het percentage MRD-negatieve patiënten op dag 22 van inductie I te vergelijken tussen de Clo+AraC- en de HD-ADE-groep.

MRD en overleving
Op dag 22 waren 57 van de 121 gerandomiseerde en evalueerbare patiënten (47%) die Clo+AraC kregen en 42 van de 121 patiënten (35%) die HD-ADE kregen MRD-positief (odds ratio 1,86; 95%-BI 1,03 tot 3,41; p = 0,04). Na inductie II was er echter geen verschil tussen de groepen wat betreft MRD-positiviteit: 24 (20%) van 119 versus 16 (14%) van 115 (odds ratio 1,62; 0,72 tot 3,67; p = 0,26). Ondanks de hogere prevalentie van MRD op dag 22 in de Clo+AraC-groep ten opzichte van de HD-ADE-groep, was er geen significant verschil in het percentage patiënten met een complete remissie na twee inductiekuren (93,0% versus 92,5%; p = 1,0). Ook werd geen verschil waargenomen in de 3-jaars eventvrije overleving (52,9% (44,6% tot 62,8%) voor Clo+AraC versus 52,4% (44,0% tot 62,4%) voor HD-ADE; p = 0,94) en de totale overleving (74,8% (67,1% tot 83,3%) voor Clo+AraC versus 64,6% (56,2% tot 74,2%) voor HD-ADE; p = 0,1). De auteurs concluderen dat clofarabine verder moet worden onderzocht om vast te stellen of het de cumulatieve blootstelling aan anthracyclines en etoposide kan reduceren zonder afbreuk te doen aan het overlevingspercentage van kinderen met AML.


  • Bronverwijzing
    1. Rubnitz JE, Lacayo NJ, Inaba H, et al. Clofarabine Can Replace Anthracyclines and Etoposide in Remission Induction Therapy for Childhood Acute Myeloid Leukemia: The AML08 Multicenter, Randomized Phase III Trial. J Clin Oncol. 2019 Jun 27:JCO1900327. [Epub ahead of print]

Aandachtsgebied:

Leukemie

Onderwerp:

AML clofarabine kinderen

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen hematologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.