CLL11-studie: finale resultaten obinutuzumab versus rituximab

De finale resultaten van de internationale CLL11-studie bevestigen obinutuzumab plus chloorambucil als eerstelijnsbehandeling van voorkeur voor patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) en comorbiditeit.

In de CLL11-studie werden 781 onbehandelde CLL-patiënten met comorbiditeit 1:2:2 gerandomiseerd naar 6 28-daagse cycli met chloorambucil (Clb), rituximab plus Clb (R-Clb) of obinutuzumab plus Clb (G-Clb). Eerdere analyses van de studie lieten een betere progressievrije overleving (PFS) zien in zowel de R-Clb als de G-Clb-arm en een betere totale overleving (OS) in de G-Clb-arm. Tijdens de EHA werden de resultaten van de finale analyse getoond. Uit deze analyse blijkt G-Clb niet alleen superieur te zijn aan R-Clb wat betreft PFS, maar ook wat betreft OS.

Ook na een mediane follow-up van 62 maanden bleek de behandeling met G-Clb (n = 238) superieur aan de behandeling met Clb alleen (n = 118): progressievrije overleving (PFS) was 31,1 versus 11,1 maanden (HR 0,21; 95%-BI 0,16-0,28, p < 0,0001), en totale overleving (OS) was niet bereikt versus 66,7 maanden (HR 0,68; 95%-BI 0,49-0,94, p = 0,0196). Na een mediane follow-up van 59,4 maanden bleek G-Clb ook superieur aan R-Clb (n = 330): PFS was 28,9 versus 15,7 maanden (HR 0,49; 95%-BI 0,41-0,58, p < 0,0001), en OS niet bereikt versus 73,1 maanden (HR 0,76; 95%-BI 0,60-0,97, p = 0,0245). Bovendien was de mediane tijd tot de volgende behandeling (TTNT) voor G-Clb bijna 22 maanden langer dan voor R-Clb: 56,4 versus 34,9 maanden (HR 0,58; 95%-BI 0,46-0,73, p < 0,0001) De auteurs stellen dan ook dat obinutuzumab plus chloorambucil de eerstekeusbehandeling is voor CLL-patiënten met comorbiditeit.


  • Bronverwijzing
    1. Goede V, Fischer K, Dyer MJS, et al. Overall survival benefit of obinutuzumab over rituximab when combined with chlorambucil in patients with chronic lymphocytic leukemia and comorbidities: final survival analysis of the CLL11 study. EHA 2018; abstract S151.

Aandachtsgebied:

Leukemie

Onderwerp:

obinutuzumab rituximab

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen hematologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.