CD47-remmer Hu5F9-G4 plus rituximab bij non-hodgkinlymfoom

Combinatietherapie met de macrofaag-checkpointremmer Hu5F9-G4 plus rituximab was in een fase Ib-studie bij 22 patiënten met refractair diffuus grootcellig B-cel-lymfoom (DLBCL) of folliculair lymfoom (FL) geassocieerd met voornamelijk milde bijwerkingen en induceerde bij de helft van de patiënten een respons. Dat schrijven Ranjana Advani en collega’s in The New England Journal of Medicine.

CD47 is een ‘do not eat me’-signaal dat in hoge mate tot expressie komt op kankercellen en deze in staat stelt te ontsnappen aan macrofagen en andere fagocyten. Hu5F9-G4 (5F9) is een gehumaniseerd, IgG4-isotype, anti-CD47-monoklonaal antilichaam dat fagocytose van tumorcellen induceert door interactie tussen CD47 en SIRPα te voorkomen.

In preklinische xenograftmodellen resulteerde 5F9 in fagocytische eliminatie van verschillende soorten tumorcellen. Hoewel CD47 ook tot expressie komt op normale cellen, elimineert 5F9 selectief maligne cellen. Het antitumoreffect van de CD47-remmer wordt bovendien versterkt in combinatie met rituximab, zo blijkt uit preklinisch onderzoek in lymfoommodellen. Advani et al. onderzochten deze combinatie nu in een fase Ib-studie (NCT02953509) bij patiënten met gerecidiveerd of refractair NHL (DLBCL of FL). Zij kregen eerst een ‘priming’ dosis van 1 mg/kg 5F9 en vervolgens wekelijkse onderhoudsdoses van 10, 20 of 30 mg per kg om zo de optimale dosis 5F9 voor fase II-onderzoek vast te stellen.

Veiligheid

Tussen november 2016 en oktober 2017 werden 22 patiënten (15 met DLBCL en 7 met FL) met een mediane leeftijd van 59 jaar (44 tot 82) geïncludeerd. 21 patiënten (95%) hadden een ECOG-performance status van 0/1 en 4 patiënten (18%) hadden al een autologe stamceltransplantatie ondergaan. Het mediane aantal eerdere behandelingen was 4 (2 tot 10) en bij 21 patiënten (95%) was de ziekte rituximab-refractair. De mediane duur van de behandeling was 22 weken. Bijwerkingen waren voornamelijk van graad 1 of 2 en de meest voorkomende waren anemie en infusiegerelateerde reacties. ‘Dose limiting’ bijwerkingen kwamen weinig voor.

Farmacokinetiek en effectiviteit

De geselecteerde fase II-dosis 5F9 van 30 mg/kg leidde tot vrijwel 100% CD47-receptorbezetting op circulerende witte en rode bloedcellen. De helft van de patiënten had een objectieve (i.e. complete of partiële) respons en 36% had een complete respons. De percentages patiënten met een objectieve en complete respons waren respectievelijk 40 en 33% voor patiënten met DLBCL en 71 en 43% voor patiënten met FL. Na een mediane follow-up van 6,2 maanden bij patiënten met DLBCL en 8,1 maanden bij deelnemers met FL was 91% van de responsen (10 van 11) nog ‘ongoing’.


  • Bronverwijzing
    1. Advani R, Flinn I, Popplewell L, et al. CD47 Blockade by Hu5F9-G4 and Rituximab in Non-Hodgkin's Lymphoma. N Engl J Med. 2018;379:1711-21.

Aandachtsgebied:

Lymfoom

Onderwerp:

Hu5F9-G4 NHL rituximab

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen hematologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.