CD22-CAR T-celtherapie voor kinderen met B-ALL

CD22-CAR T-celtherapie blijkt een effectieve en veilige behandeloptie voor kinderen met refractaire/recidiverende B-cel acute lymfatische leukemie (B-ALL), zelfs wanneer allogene stamceltransplantatie en CD19-CAR T-celtherapie hebben gefaald.

B-ALL wordt doorgaans behandeld met chemotherapie of een allogene stamceltransplantatie. Ook CD19-CAR T-celtherapie is een optie voor patiënten met refractaire/recidiverende B-ALL. Een aanzienlijk deel van de patiënten heeft echter binnen een jaar na succesvolle CD19-CAR T-celtherapie een terugval. Er is daarom dringend behoefte aan nieuwe behandelingen.

Onderzoekers evalueerden een CD22-CAR T-celtherapie bij 15 kinderen met refractaire/recidiverende B-ALL, bij wie meerdere behandellijnen hebben gefaald, waaronder allogene stamceltransplantatie en CD19-CAR T-celtherapie. De behandeling bleek effectief met een totaal responspercentage (ORR) van 86,7% en een percentage complete remissie (CR) van 80,0%. 6 patiënten ondergingen een allogene stamceltransplantatie na CD22-CAR T-celtherapie. De progressievrije overleving na 6 maanden was 91,7%; 1 patiënt had een terugval op dag 50. Bijwerkingen waren mild en er stierven geen patiënten als gevolg van de bijwerkingen.

 


  • Bronverwijzing
    1. Pan J, Deng B, Liu S, et al. Efficacy and safety of CD22-directed CAR-T cell therapy in 15 pediatric refractory or relapsed B acute lymphoblastic leukemia patients. EHA 2018, abstract 832.

Aandachtsgebied:

Leukemie

Onderwerp:

B-ALL CAR T-cel kinderen

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen hematologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.