Zorgpad hepatitis B en C vanuit patiëntenperspectief ontwikkeld

In het kader van het landelijk programma BIBHEP (Bewustwording, Identificatie en Behandeling van HEPatitis B en C heeft de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV) een zorgpad vanuit patiëntenperspectief ontwikkeld.

Dit zorgpad is met name een handvat voor de patiënt met een (mogelijke) gediagnosticeerde hepatitis B of C. Voor zorgverleners maakt het inzichtelijk aan welke informatie patiënten behoefte hebben. Het zorgpad doorloopt aan de hand van de patiënt het traject in de zorg. Voor elke fase in het traject zijn vragen opgesteld die door de patiënt gesteld kunnen worden. Naast transparantie in de zorg, hoopt de NLV dat hiermee ook misverstanden worden weggenomen.

Het zorgpad Hepatitis B en C is ontwikkeld op basis van de kwaliteitscriteria uit het project Goud in Handen Plus, die volledig vanuit patiëntenperspectief zijn ontwikkeld. Daarnaast is gekeken naar bestaande zorgpaden in ziekenhuizen én is de mening gevraagd van mensen met hepatitis B en C over hoe de zorg er volgens hen uit moest komen te zien.


Geef een reactie


Aandachtsgebied:

Hepatitis

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someonePrint this page

Er zijn nog X gratis artikelen beschikbaar in Y

U heeft nog 3 gratis artikelen binnen gastro-enterologie