Vroege detectie CRC met nieuwe bloedtest voor circulerende tumorcellen

Een nieuwe bloedtest gericht op het detecteren van circulerende tumorcellen kan darmkanker in een vroeg stadium – en zelfs voorstadia van kanker – opsporen en dus mogelijk als screeningstest dienen. Dat stellen Taiwanese onderzoekers op het Gastrointestinal Cancers Symposium (GICS) dat begin dit jaar plaatsvond in San Francisco.

Colorectaal carcinoom (CRC) kan relatief goed worden voorkomen wanneer laesies in een vroeg stadium worden ontdekt. De huidige methoden voor darmkankerscreening vereisen echter darmvoorbereiding of onderzoek van de ontlasting en kennen, vanwege het ongemak dat daarmee gepaard gaat, een lage participatiegraad. Daarbij hebben ontlastingstests een beperkte gevoeligheid voor de detectie van voorstadia van kanker. Wen-Sy Tsai en collega’s van het Linkou Chang Gung Memorial Hospital in Taipei beoordeelden in een prospectieve geblindeerde single-centerstudie over een periode van > 3 jaar het CellMax biomimetica platform (CMx), bestaand uit een microfluïde biochip, een antilichaam en software voor beeldvorming, waarmee kleine hoeveelheden circulerende tumorcellen (CTC’s) in bloed kunnen worden gedetecteerd en geteld.

Nauwkeurig

In totaal werd bij 620 deelnemers – onder wie 438 patiënten met adenomen, poliepen of stadium I-IV CRC en 182 gezonde controles – 2 ml perifeer bloed afgenomen. Dit werd vervolgens geanalyseerd met CMx. De status van de ziekte werd beoordeeld op basis van colonoscopie en de uitslag van de biopsie. De nauwkeurigheid van de CMx-test was 88% voor alle ziektestadia, waaronder voorstadia van kanker. Het percentage vals-positieve uitslagen bij de controles was 3,3 en het percentage vals-negatieve uitslagen bij kankerpatiënten 15,8. Voor het hele cohort was de sensitiviteit 84,0 (95% BI 80,3 – 87,2), de specificiteit 97,3 (95% BI 93,7 – 98,8) en de ‘area under the curve’ (AUC) 0,87. Voor deelnemers met voorstadia van kanker was de sensitiviteit 76,6 (95% BI 67,9 – 83,5); de specificiteit 97,3 (95% BI 93,7 – 98,8) en de AUC 0,84. Bij kankerpatiënten ging het om respectievelijk 86,9 (95% BI 82,8 – 90,1); 97,3 (95% BI 93,7 – 98,8) en 0,88. Tijdens de discussie werd benadrukt dat de interpretatie van nieuwe screeningstests sterk afhankelijk is van de bestudeerde populatie. Toekomstig onderzoek zal dan ook gericht zijn op het valideren van deze CTC-test onder de algemene bevolking van Taiwan en daarnaast in de VS.


  • Bronverwijzing
    1. Tsai WS, Nimgaonkar A, Segurado O, et al. Prospective clinical study of circulating tumor cells for colorectal cancer screening. Gastrointestinal Cancers Symposium (GICS) 2018. Abstract 556, presented January 20, 2018. J Clin Oncol 36, 218 (suppl 4S; abstr 556).

Onderwerp:

CRC CTC

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.