Voorspellende factoren CRC

Er is behoefte aan meer gedetailleerde informatie over het risicoprofiel van CRC-patiënten, zodat hoogrisicopatiënten kunnen worden geselecteerd voor aanvullende therapie. In zijn proefschrift beschrijft Jeroen Vogelaar verschillende pathologische, moleculaire en klinische prognostische factoren in relatie tot recidief en overleving. 

Het eerste deel gaat over gedissemineerde tumorcellen in beenmerg en aspecten van de micro-omgeving van de tumor, in het bijzonder het tumor-stroma percentage. Het tweede deel behandelt ultrastagering en risicostratificatie van lymfkliernegatieve coloncarcinoompatiënten. Hierin worden potentiële klinische, pathologische en moleculaire hoogrisicofactoren beschreven. In het laatste deel wordt de invloed van anesthesie op de prognose van CRC-patiënten onderzocht.Onderwerp:

carcinoom colon

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.