Veiligheid van DAA’s bij hepatitis C

Amerikaanse onderzoekers vonden in een grote retrospectieve cohortstudie geen aanwijzingen dat patiënten met hepatitis C die worden behandeld met direct werkende antivirale middelen (DAA’s) meer ernstige bijwerkingen hebben dan patiënten die deze middelen niet gebruiken.

Elizabeth McGlynn et al. onderzochten in een groot cohort patiënten met chronische hepatitis C of bijwerkingen vaker voorkwamen bij patiënten die werden behandeld met DAA’s in vergelijking met patiënten die niet aan DAA’s werden blootgesteld. Ze gebruikten gegevens van drie ‘health systems’, namelijk Kaiser Permanente Southern California (4,5 miljoen gebruikers), Kaiser Permanente Northern California (4,3 miljoen gebruikers) en OneFlorida (> 10 miljoen gebruikers) over de periode 2012-2017. Alle deelnemers leverden data voor de ‘onbehandelde’ groep (geen DAA’s) tot het moment dat zij DAA’s voorgeschreven kregen. Vanaf dat moment leverden ze data voor de DAA-groep, totdat een van de bestudeerde bijwerkingen werd gerapporteerd of het einde van de studieperiode werd bereikt. De volgende bijwerkingen werden in kaart gebracht: overlijden, multipel orgaanfalen, leverkanker, hepatische decompensatie, acuut-op-chronisch leverfalen, myocardinfarct, herseninfarct of -bloeding, aritmie, acuut nierfalen, andere maligniteit, hepatitis B-reactivatie, ziekenhuisopname en bezoek aan de spoedeisende hulp.

Minder bijwerkingen

Van de 33.808 deelnemers die voldeden aan de inclusiecriteria was 61,8% man en de gemiddelde leeftijd was 57,2 (SD 10,6) jaar. In de niet gecorrigeerde analyse was blootstelling aan DAA’s geassocieerd met een significant lagere kans om te overlijden (10,7 vs. 33,7 events per 1000 persoonsjaren; rate ratio (RR) 0,32; 95%-BI 0,25 – 0,40). Voor 7 andere bijwerkingen was de niet gecorrigeerde event ratio < 70% en statistisch significant in het voordeel van de DAA-groep: multipel orgaanfalen (RR 0,56; 95%-BI 0,44 – 0,72), leverkanker (RR 0,62; 95%-BI 0,48 – 0,80), hepatische decompensatie (RR 0,62; 95%-BI 0,52 – 0,73), acuut-op-chronisch leverfalen (RR 0,68; 95%-BI 0,56 – 0,84), myocardinfarct (RR 0,64; 95%-BI 0 42 – 0,97), ischemisch CVA (RR 0,63; 95%-BI 0,42 – 0,95) en hersenbloeding (RR 0,47; 95%-BI 0,25 – 0,89). Voor geen van de bijwerkingen werd een voordeel gevonden voor de niet-DAA-groep. In de ‘marginal structural modeling-adjusted’ analyse was blootstelling aan DAA’s geassocieerd met een significant lager risico op overlijden (aOR 0,42; 95%-BI 0,30 – 0,59), multipel orgaanfalen (aOR 0,67; 95%-BI 0,49 – 0.90), hepatische decompensatie (aOR 0,61; 95%-BI 0,49 – 0,76), acuut-op-chronisch leverfalen (aOR 0,71; 95%-BI 0,56 – 0,91) en aritmie (aOR 0,47; 95%-BI 0,25 – 0,88).

Selectiebias

Hoewel in retrospectief onderzoek een selectiebias – waarbij in dit geval gezondere patiënten relatief vaak worden behandeld met DAA’s – niet kan worden uitgesloten, suggereren deze resultaten dat behandeling met DAA’s niet is geassocieerd met een toegenomen risico voor de patiënt.


  • Bronverwijzing
    1. McGlynn EA, Adams JL, Kramer J, et al. Assessing the Safety of Direct-Acting Antiviral Agents for Hepatitis C. JAMA Netw Open. 2019;2:e194765.

Aandachtsgebied:

hepatitis

Onderwerp:

DAA Hepatitis C

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.