Toediening monosedatie met propofol door verpleegkundige

Endoscopie en coloscopie zijn ingrepen waarbij vaak sedatie nodig is. Japanse onderzoekers hebben een protocol gevonden wat zowel veilig als kosteneffectief is. De bevindingen zijn gepubliceerd in Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Voor het onderzoek zijn opeenvolgende patiënten geanalyseerd die tussen januari 2006 en december 2016 met propofol werden gesedeerd. De patiënten waren tussen de 20 en 98 jaar oud; 117.661 patiënten kregen een endoscopie en 32.550 een coloscopie. De propofol werd in een bolus toegediend door een verpleegkundige. De dosis was maximaal 200 mg en hing af van de leeftijd van de patiënt. Het primaire eindpunt betrof het optreden van complicaties binnen 24 uur; secundair werd gekeken naar geslaagde procedures, ademhalingsdepressies en andere complicaties.  Uit de analyses bleek dat de mediane dosering van propofol voor endoscopie 77 mg (20-160 mg) was en voor coloscopie 99 mg (40-200 mg). Patiënten die een endoscopie kregen en jonger waren dan 41 jaar hadden een 1,5 keer hogere dosering nodig dan patiënten tussen de 61 en 80 jaar oud. De enige complicatie die optrad was een tijdelijke behoefte aan zuurstof; dit gebeurde bij 1950 patiënten (1,3%). Hiervan kregen 1689 patiënten een endoscopie (1,4%) en 261 een coloscopie (0,8%). Patiënten konden een uur na de ingreep weer naar huis; 66.250 patiënten (44%) reden zelf terug. Er werden geen verkeersongelukken waargenomen in de periode tot 24 uur na sedatie met propofol.

De onderzoekers concluderen dat de toediening van propofol tot 200 mg voor endoscopie en coloscopie door een verpleegkundige veilig is.


  • Bronverwijzing
    1. Sato M, Horiuchi A, Tamaki M et al. Safety and Effectiveness of Nurse-Administered Propofol Sedation in Outpatients Undergoing Gastrointestinal Endoscopy. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 19 juni 2018.

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.