Statines verlagen risico op postcoloscopie colorectaal carcinoom

Het gebruik van statines is geassocieerd met een lager risico op een postcoloscopie colorectaal carcinoom (PCCRC), zo concluderen onderzoekers uit Hong Kong in Gut. Vooral oudere patiënten, vrouwen en patiënten zonder diabetes of poliepen blijken voordeel te hebben van statines.

Uit meta-analyses van klinische studies blijkt dat het gebruik van statines is geassocieerd met een verlaagd risico op CRC. In deze retrospectieve cohortstudie werd onderzocht of ook het risico op PCCRC’s lager was onder statinegebruikers. Er werden gegevens geanalyseerd van patiënten ≥ 40 jaar uit Hong Kong die tussen 2005 en 2013 coloscopieën ondergingen. Exclusiecriteria waren een eerder CRC, inflammatoire darmziekte, colectomie of een CRC gedetecteerd binnen 6 maanden na de indexcolonoscopie. ‘Statinegebruik’ werd gedefinieerd als gebruik gedurende ten minste 90 dagen voorafgaand aan de indexcoloscopie; het medicatiegebruik werd getraceerd tot 5 jaar voor de indexcoloscopie. PCCRC-3y was gedefinieerd als een CRC gediagnosticeerd tussen 6 en 36 maanden na de indexcoloscopie.

Lager risico

Van de 234.827 patiënten die coloscopieën ondergingen tijdens de studieperiode werden er 187.897 (48,9% man, gemiddelde leeftijd bij indexcoloscopie 62,1 ± 12,3 jaar, totale follow-upduur 560.471 persoonsjaren) geïncludeerd in deze analyse. Van hen werden er 854 (0,45%) gediagnosticeerd met PCCRC-3y (707 (82,8%) distaal en 147 (17,2%) proximaal). De totale incidentie van PCCRC-3y was 15,2 per 10.000 persoonsjaren. Het gebruik van statines (n = 25.447; 13,5%) was geassocieerd met een lager risico op PCCRC-3y (subdistributie hazard ratio (SHR) 0,72; 95%-BI 0,55 tot 0,95; p = 0,018). Uit een gestratificeerde analyse bleek dat statines waren geassocieerd met een lager PCCRC-3y-risico in het proximale (SHR 0,50; 95%-BI 0,28 tot 0,91; p = 0,022), maar niet in het distale colon (SHR 0,80; 95%-BI 0,59 tot 1,09; p = 0,160). Vooral oudere (> 60 jaar) patiënten, vrouwen en patiënten zonder diabetes mellitus of poliepen bleken baat te hebben bij het gebruik van statines.

Besluitvorming

Deze bevindingen kunnen mogelijk een rol spelen bij de besluitvorming ten aanzien van het starten van statines bij patiënten met een hoog risico op CRC en een ‘borderline’ indicatie voor cardiovasculaire preventie. Ook vormen de resultaten een aanleiding voor verder onderzoek naar de potentiële rol van statines bij het voorkomen van de progressie van colorectale adenomen naar kanker, aldus de auteurs.


  • Bronverwijzing
    1. Cheung KS, Chen L, Chan EW, et al. Statins reduce the progression of non-advanced adenomas to colorectal cancer: a postcolonoscopy study in 187 897 patients. Gut. 2019 Feb 26. pii: gutjnl-2018-317714. [Epub ahead of print]

Aandachtsgebied:

Oncologie

Onderwerp:

CRC statine

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.