Sigmoïdectomie versus Hartmann-procedure bij geperforeerde diverticulitis

De gerandomiseerde open-label LADIES-studie die is uitgevoerd in België, Italië en Nederland bij hemodynamisch stabiele, immuuncompetente patiënten < 85 jaar, toont dat een primaire anastomose de voorkeur heeft boven een Hartmann-procedure bij de behandeling van geperforeerde diverticulitis met purulente of fecale peritonitis (Hinchey III of IV). 

133 patiënten (93 Hinchey III en 40 Hinchey IV) werden willekeurig toegewezen aan een Hartmann-procedure (n = 68) of primaire anastomose (n = 65). De stomavrije overleving na 12 maanden was significant beter bij patiënten die een primaire anastomose kregen, dan in de groep die een Hartmann-procedure onderging (94,6 versus 71,7%; hazard ratio 2,79; log-rang p < 0,0001). Er werden geen significante verschillen waargenomen in kortetermijnmorbiditeit en -mortaliteit na de index-procedure (morbiditeit: 29 (44%) van 66 patiënten die de Hartmann-procedure ondergingen versus 25 (39%) van 64 in de primaire anastomosegroep; p = 0,60; mortaliteit: respectievelijk 3 (3%) versus 4 (6%); p = 0,44).


  • Bronverwijzing
    1. Lambrichts DPV, Vennix S, Musters GD, et al. Hartmann's procedure versus sigmoidectomy with primary anastomosis for perforated diverticulitis with purulent or faecal peritonitis (LADIES): a multicentre, parallel-group, randomised, open-label, superiority trial. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2019;4:599-610.

Aandachtsgebied:

Chirurgie

Onderwerp:

anastomose diverticulitis Hartmann

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.