De rol van voeding bij de pathogenese en het management van GORZ

In Current Opinion in Gastroenterology geven Sajiv Sethi en Joel Richter (University of South Florida) een overzicht van recente literatuur waarin de relatie tussen voeding en de ontwikkeling en het management van gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ) wordt beschreven.

GORZ is een veel voorkomende aandoening met een verscheidenheid aan symptomen waaronder brandend maagzuur, regurgitatie en dysfagie. Hoewel aanpassing van het dieet momenteel wordt beschouwd als eerstelijnstherapie voor de aandoening, is de rol van voeding in de pathogenese en het management van GORZ niet uitgebreid onderzocht. Het doel van deze review was dan ook een overzicht te geven van recente literatuur waarin deze relatie wordt beschreven.

Bijwerkingen

Door de hoge prevalentie van GORZ zijn PPI’s al jaren een van de meest voorgeschreven middelen in de VS. Hoewel eerder werd aangenomen dat deze middelen nauwelijks bijwerkingen hebben, wordt het gebruik van PPI’s steeds vaker geassocieerd met potentiele nadelige effecten zoals een toegenomen risico op acute en chronische nierziekte, hypomagnesiëmie, Clostridium difficile-infectie, dementie en osteoporose. Hoewel deze risico’s verder onderzocht moeten worden, heeft de toegenomen awareness voor deze mogelijke bijwerkingen de aandacht voor niet-farmacologische behandeling van GORZ vergroot.

Niet-farmacologisch

Zo is er een toenemende hoeveelheid objectieve data over tot de rol van ‘trigger foods’ zoals citrusfruit, koffie, koolzuurhoudende dranken, ‘nonvegetarian foods’, alcohol en vet. Daarnaast is het effect onderzocht van verschillende diëten die mogelijk GORZ-symptomen verbeteren, met name bij patiënten die ook andere aandoeningen hebben. Zo werd bij IBD-patiënten een verbetering van refluxsymptomen waargenomen nadat werd gestart met een glutenvrij dieet. Ook lijken GORZ-symptomen af te nemen door het volgen van een Mediterraan dieet.

Een belangrijke lifestyle-aanpassing kan zijn om de tijd tussen de avondmaaltijd en het naar bed gaan te verlengen en geen snacks meer te nemen na het avondeten. Ook het verhogen van het hoofdeinde van het bed lijkt te leiden tot minder en kortere refluxepisodes. Daarbij lijkt de toenemende prevalentie van GORZ gelijk op te gaan met de groeiende obesitasepidemie. Gewichtstoename is geassocieerd met een toename van het risico op het ontwikkelen van refluxsymptomen. Daarnaast is er een dosisafhankelijk afgenomen risico op refluxklachten wanneer de BMI omlaag gaat.


  • Bronverwijzing
    1. Sethi S, Richter JE. Diet and gastroesophageal reflux disease: role in pathogenesis and management. Curr Opin Gastroenterol. 2017;33:107-11.

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.