Predniso(lo)n-dosering geen invloed op remissiekans bij AIH

Patiënten met auto-immuunhepatitis (AIH) krijgen vaak een inductiebehandeling met predniso(lo)n, gevolgd door een onderhoudsbehandeling met azathioprine. De EASL-richtlijnen adviseren om predniso(lo) in een dosering van 0,50-1 mg/kg/dag te geven. Dit advies laat ruimte om in de praktijk te variëren. In een Europees retrospectief cohortonderzoek bij 451 AIH-patiënten werd de effectiviteit van verschillende doseringen predniso(lo)n geïnventariseerd.

De patiënten kregen een hoge of lage dosis predniso(lo)n (initiële dosis respectievelijk ≥ 0,50 en < 0,50 mg/kg/dag). Middels logistische regressieanalyse werd het verschil in uitkomst tussen de groepen vastgesteld. Er was geen significant verschil in normalisatiesnelheid van de transaminasen tussen de groepen die een hoge of lage dosis predniso(lo)n kregen (70,5 vs. 64,7%; p = 0,20). Na multivariabele logistische regressie, waarbij werd gecorrigeerd voor confounders, was er geen verschil in de waarschijnlijkheid van normalisatie van transaminasen tussen beide groepen (odds ratio 1,21; p = 0,38). Patienten die startten met een hoge dosis kregen uiteindelijk meer predniso(lo)n dan patiënten die startten met een lage dosis (mediaan over 6 maanden: 3780 mg vs. 2573 mg; p < 0,01).


  • Bronverwijzing
    1. Pape S, Gevers TJG, Belias M, et al. Predniso(lo)ne Dosage and Chance of Remission in Patients With Autoimmune Hepatitis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2019;17:2068-2075.

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.