Operatie niet altijd noodzakelijk bij rectumcarcinoom

Uit de resultaten van de International Watch and Wait Database (IWWD) blijkt dat een operatie om een deel van de endeldarm te verwijderen niet altijd nodig is bij rectumcarcinoom. In ongeveer 20% van de gevallen is de tumor niet meer zichtbaar na neoadjuvante behandeling; patiënten hoeven dan niet geopereerd te worden als er geen recidief optreedt. De resultaten zijn gepubliceerd in The Lancet door onderzoekers van het LUMC en het Antoni van Leeuwenhoek.

De ‘watch-and-wait’-methode wordt toegepast als er na radiotherapie geen tumor meer vindbaar is bij lichamelijk onderzoek, MRI-onderzoek en endoscopie. In een dergelijke situatie wordt afgewacht; wel bestaat de noodzaak voor frequente controles. Bij 25% van de patiënten recidiveert de tumor namelijk in de eerste 2 jaar, waarna een operatie alsnog noodzakelijk is. In de IWWD zijn rectumcarcinoompatiënten geïncludeerd die geen totale mesorectale excisie kregen na neoadjuvante therapie. In totaal werden hiervan 1009 patiënten geïdentificeerd; 887 werden geïncludeerd omdat ze geen residu van de tumor vertoonden bij herbeoordeling. De cumulatieve 2-jaarsincidentie van een lokaal recidief was 25,2% (95%-BI 22,2028,5). 88% van deze recidieven werd in de eerste 2 jaar gediagnosticeerd; 97% van de lokale recidieven waren gelokaliseerd in de darmwand. Afstandsmetastasen werden gevonden bij 71 (8%) van de 880 patiënten. De totale 5-jaarsoverleving was 85% (95%-BI 80,9-87,7%); de ziektespecifieke 5-jaarsoverleving bedroeg 94% (95%-BI 91-96%).

Deze methode wordt momenteel in enkele gespecialiseerde Nederlandse ziekenhuizen toegepast.  Wereldwijd voeren centra gegevens van mensen in die de watch-and-wait-methode ondergaan. Hierdoor kan er meer kennis worden opgedaan om toekomstige behandelingen van rectumcarcinoom te verbeteren.


  • Bronverwijzing
    1. LUMC, 25 juni 2018
    2. Van der Valk MJM, Hilling DE, Bastiaannet E et al. Long-term outcomes of clinical complete responders after neoadjuvant treatment for rectal cancer in the International Watch & Wait Database (IWWD): an international multicentre registry study. The Lancet, 23 juni 2018. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31078-X

Onderwerp:

rectumcarcinoom

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.