Norfloxacine bij patiënten met gevorderde levercirrose

Norfloxacine verlaagt niet de 6-maandenmortaliteit bij patiënten met gevorderde levercirrose. Wel blijkt dat het de overleving bij patiënten met een lage concentratie eiwit in ascites kan verlengen. Dat zijn de conclusies van een onderzoek van Moreau et al, gepubliceerd in Gastroenterology.

291 patiënten met child-pughscore C zonder voorgaande behandeling met fluorchinolonen werden geïncludeerd in dit dubbelblinde Franse onderzoek. Patiënten verder willekeurig verdeeld in 2 verschillende groepen: gedurende 6 maanden kreeg 1 groep dagelijks 400 mg norfloxacine (n = 144), de andere groep kreeg placebo (n = 147). Follow-upmomenten waren elke maand tot 6 maanden en na 9 en 12 maanden. Het primaire eindpunt betrof de 6-maandenmortaliteit. Hieruit kwam naar voren dat met norfloxacine deze mortaliteit 14,8% bedroeg en 19,7% met placebo (p = 0,21). In sub-analyses waarin levertransplantatie werd geïncludeerd was de cumulatieve incidentie van sterfte op 6 maanden significant lager in de norfloxacine-groep (SHR 0,59; 95%-BI 0,35-0,99). Bij patiënten met eiwitconcentraties in ascites van minder dan 15 g/L was de SHR 0,35 (95%-BI 0,13-0,93). Bij een concentratie van 15 g/L of meer was de SHR 1,39 (95%-BI 0,42-4,57). Verder bleek dat norfloxacine de incidentie van infecties met elke gramnegatieve bacterie significant verlaagde. Hierbij kwamen ook niet meer infecties voor met Clostridium difficile of multiresistente bacteriën.

De onderzoekers concluderen dat de 6-maandenmortaliteit niet werd verlaagd door behandeling met norfloxacine bij patiënten met gevorderde levercirrose. Afhankelijk van de eiwitconcentraties in ascites heeft het mogelijk wel de potentie om de overleving te verlengen.


  • Bronverwijzing
    1. Moreau R, Elkrief L, Bureau C et al. Effects of Long-term Norfloxacin Therapy in Patients with Advanced Cirrhosis. Gastroenterology, 22 augustus 2018. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2018.08.026

Aandachtsgebied:

Hepatologie

Onderwerp:

ascites cirrose lever norfloxacine

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.