NKp46 is een diagnostische biomarker en mogelijk therapeutisch doelwit

NKp46 is een nieuwe biomarker die bruikbaar is voor de diagnostische en therapeutische stratificatie van patiënten met een primaire gastro-intestinale T-cel lymfoproliferatieve ziekte (T-LPD). Daarnaast vormt anti-NKp46-pyrrolobenzodiazepine (PBD) een potentiële nieuwe behandeling. Dat is naar voren gekomen uit een recente analyse van de CELAC-studie.

Primaire gastro-intestinale T-LPD vormen een heterogeen spectrum van ziekten, wat de diagnostiek en behandeling bemoeilijkt. Onlangs is gevonden dat lymfomen, die een complicatie van coeliakie vormen, ontstaan uit ‘innate-like’ lymfocyten, die mogelijk NK-receptoren (NKR’s) tot expressie brengen.

De expressie van NKp46 bleek significant hoger in maligne intra-epitheliale lymfocyten (IEL) van patiënten met refractaire coeliakie type II (RCDII) dan in normale IEL van patiënten met coeliakie en RCDI. Dat verband werd niet gevonden voor CD94, NKG2A, NKG2C en NKG2D. Behandeling met anti-NKp46-PBD kon op efficiënte en selectieve wijze NKp46-positieve primaire IEL (ex vivo) doden.


  • Bronverwijzing
    1. Cheminant M, Bruneau J, Malamut G, et al. NKp46 is a diagnostic biomarker and may be a therapeutic target in gastrointestinal T-cell lymphoproliferative diseases: a CELAC study. Gut. 2018 Nov 17.

Aandachtsgebied:

Coeliakie

Onderwerp:

NKp46

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.