Naleving van richtlijnen voor surveillance na poliepectomie bij ouderen

In een retrospectieve cohortstudie zijn de gegevens van 531 patiënten ouder dan 70 jaar die in de periode 2009-2011 in het Diakonessenhuis te Zeist een poliepectomie ondergingen, gebruikt om vast te stellen in hoeverre de aanbevolen surveillance-intervallen worden nageleefd. De resultaten verschenen in The Netherlands Journal of Medicine.

De aanbeveling van de MDL-arts voor het surveillance-interval was bij 59,1% van de patiënten in overeenstemming met de richtlijn. Bij 21,8% werd het advies van de arts niet gedocumenteerd en bij 15,8% van de patiënten adviseerde de MDL-arts om eerder dan in de richtlijn wordt geadviseerd een controlescopie te maken. Dat advies was voornamelijk gebaseerd op de kenmerken van de poliep. De onderzoekers concluderen dat toekomstig onderzoek gericht zou moeten zijn op het ontwikkelen van een evidence-based algoritme om MDL-artsen en oudere patiënten te ondersteunen bij keuzes met betrekking tot (stoppen met) surveillance.


  • Bronverwijzing
    1. Puylaert CCEM, Koster-van Ree ML, Verhagen MAMT, et al. Adherence to surveillance guidelines for colorectal adenomatous polyps in the elderly. Neth J Med. 2018;76:358-364.

Aandachtsgebied:

Endoscopie

Onderwerp:

darmkanker ouderen

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.