Myotomie beter dan pneumatische dilatatie bij achalasie

Perorale endoscopische myotomie (POEM) resulteert in een aanzienlijk hoger succespercentage na twee jaar ten opzichte van pneumatische dilatatie bij niet eerder behandelde patiënten met achalasie, zo blijkt uit een gerandomiseerde klinische studie waaraan zes ziekenhuizen in Nederland, Duitsland, Italië, Hong Kong en de Verenigde Staten deelnamen.

Van de 133 gerandomiseerde patiënten ondergingen er 130 (gemiddelde leeftijd 48,6 jaar; 56% man) POEM of pneumatische dilatatie; 95% voltooide het onderzoek. Het primaire eindpunt van behandelsucces na 2 jaar (Eckardt-score ≤ 3 en de afwezigheid van ernstige complicaties of herbehandeling), trad op bij 92% van de patiënten in de POEM-groep en bij 54% van de deelnemers in de pneumatische dilatatiegroep (p < 0,001). Voor 10 van de 14 vooraf gespecificeerde secundaire eindpunten werd geen significant verschil tussen de twee groepen aangetoond. POEM zou dan ook moeten worden overwogen als een eerste behandeloptie bij achalasie, aldus de onderzoekers.


  • Bronverwijzing
    1. Ponds FA, Fockens P, Lei A, et al. Effect of Peroral Endoscopic Myotomy vs Pneumatic Dilation on Symptom Severity and Treatment Outcomes Among Treatment-Naive Patients With Achalasia: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2019;322:134-144.

Aandachtsgebied:

Endoscopie Oesofagitis

Onderwerp:

achalasie dilatatie myotomie

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.