Mortaliteit bij patiënten met vs. zonder cirrose en auto-immune hepatitis

Een analyse van een groot nationaal cohort patiënten met auto-immune hepatitis (AIH) toonde dat patiënten met cirrose, maar niet degenen zonder cirrose, een hoger overlijdensrisico hebben in vergelijking met de algemene Nederlandse bevolking. De prognose was significant verslechterd bij patiënten met AIH en kenmerken van gelijktijdige primaire scleroserende cholangitis (PSC).

Er zijn weinig reproduceerbare studies naar de mortaliteit bij patiënten met AIH en varianten daarvan. Floris van den Brand en collega’s verzamelden de gegevens van 449 patiënten met bevestigde AIH (77% vrouw) die behandeld waren in zes academische en tien niet-academische ziekenhuizen in Nederland. 29 patiënten hadden AIH in combinatie met primaire biliaire cholangitis en 35 patiënten hadden AIH met PSC.

Gedurende de follow-upperiode van tien jaar overleden 60 patiënten (13%), waarbij 26 overlijdensgevallen konden worden gerelateerd aan leverziekte. Patiënten met AIH en cirrose hadden een significant hoger overlijdensrisico dan de algemene bevolking (gestandaardiseerde mortaliteitratio 1,9), terwijl dat niet het geval was voor patiënten zonder cirrose (SMR 1,2). Het verschil met de algemene bevolking was het grootst bij patiënten met AIH-PSC (SMR 4,7).


  • Bronverwijzing
    1. van den Brand FF, van der Veen KS, de Boer YS, Increased Mortality Among Patients With vs Without Cirrhosis and Autoimmune Hepatitis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2018 Oct 3.

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.