Mizagliflozine bij functionele constipatie

Voor patiënten met functionele constipatie is mizagliflozine een potentieel alternatief. Het middel werd in doseringen van 5 en 10 mg goed verdragen en liet een gunstige effectiviteit zien. Dit concluderen Fukudo et al. in een artikel gepubliceerd in The Lancet Gastroenterology&Hepatology.

Mizagliflozine is een remmer van de natrium-glucose-cotransporter 1 en verhoogt het luminale glucose en water. Dit middel is in dit gerandomiseerde, dubbelgeblindeerde fase II-onderzoek getest bij 258 patiënten met functionele constipatie. De patiënten werden willekeurig verdeeld in 3 verschillende groepen: mizagliflozine 5 mg, 10 mg of placebo. Na enkele afvallers kregen uiteindelijk 84 patiënten placebo, 85 patiënten 5 mg mizagliflozine en 83 patiënten 10 mg. De medicatie werd gedurende 4 weken dagelijks oraal gegeven. Primaire uitkomstmaat betrof een verandering per week in de frequentie van spontane ontlasting. De gemiddelde veranderingen van spontane ontlasting per week waren na 1 week met zowel mizagliflozine 5 mg (3,85, SD 3,96) als 10 mg (5,85, SD 6,01) significant groter vergeleken met placebo (1,80, SD 1,80; p < 0,0001 voor beide vergelijkingen). Nasofaryngitis was de meest voorkomende bijwerkingen (1/86 placebo, 7/85 5 mg, 6/86 10 mg). Diarree kwam niet voor bij de placebogroep, terwijl 4 patiënten met 5 mg en 8 patiënten met 10 mg hier last van hadden. Van een opgezette buik hadden respectievelijk 3, 4 en 7 patiënten last. Op basis van een klinische evaluatie bleek  dat nasofaryngitis mogelijk niet gerelateerd was aan de behandeling met mizagliflozine. Alleen diarree en een opgezette buik werden geschaard onder de bijwerkingen die aan mizagliflozine waren gerelateerd.

De onderzoekers concluderen dat mizagliflozine goed werd verdragen en een goede effectiviteit liet zien. Mizagliflozine kan hiermee een potentieel alternatief zijn voor functionele constipatie.


  • Bronverwijzing
    1. Fukudo S, Endo Y, Hongo M et al. Safety and efficacy of the sodium-glucose cotransporter 1 inhibitor mizagliflozin for functional constipation: a randomised, placebo-controlled, double-blind phase 2 trial. The Lancet Gastroenterology&Hepatology. DOI:https://doi.org/10.1016/S2468-1253(18)30165-1.

Aandachtsgebied:

IBD

Onderwerp:

constipatie functioneel mizagliflozine

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.