Laparoscopische lavage of resectie bij geperforeerde diverticulitis?

Op basis van de DILALA-studie concluderen onderzoekers uit Scandinavië dat bij patiënten met een geperforeerde diverticulitis en purulente peritonitis laparoscopische lavage ook na 2 jaar betere resultaten geeft dan open resectie. Marta Penna en collega’s komen op basis van een meta-analyse echter tot een andere conclusie.

De DILALA-studie is opgezet als een prospectieve open‐label RCT waarin laparoscopische lavage werd vergeleken met een Hartmann-procedure. Nadat uit de resultaten na 12 maanden was gebleken dat laparoscopische lavage een haalbare en veilige optie was voor patiënten met purulente peritonitis (Hinchey-klasse III), hebben de onderzoekers nu de uitkomsten na 2 jaar gepubliceerd. Het primaire eindpunt was het percentage patiënten met een of meer secundaire operaties tussen 0 en 24 maanden na de indexprocedure. In totaal werden 43 patiënten toegewezen aan laparoscopische lavage en 40 aan de Hartmann-procedure. Patiënten in de lavagegroep hadden een 45% lager risico op een of meer operaties binnen 24 maanden (relatief risico 0,55; 95% BI 0,36 tot 0,84; p = 0,012) en ondergingen minder operaties (ratio 0,51; 95% BI 0,31 tot 0,87; p = 0,024) in vergelijking met patiënten in de Hartmann-groep. Er werd geen verschil gezien in het gemiddeld aantal heropnames (1,37 versus 1,50; p = 0,221) of de mortaliteit. Drie patiënten in de lavagegroep en negen in de Hartmann-groep hadden na 24 maanden een stoma.

Meta-analyse
Eerder dit jaar werden echter ook de resultaten van een meta-analyse gepubliceerd waarin de klinische uitkomsten na laparoscopische lavage werden vergeleken met resectie bij purulente diverticulitis. Penna et al. includeerden de gegevens van 589 patiënten die deelnamen aan 3 RCT’s en 4 vergelijkende studies (85% Hinchey III). Ze vonden geen significante verschillen voor mortaliteit, heroperaties binnen 30 dagen en ongeplande heropnames. In de lavagegroep werden wel meer intra-abdominale abcessen (pooled odds ratio (POR) 2,85; 95% BI 1,52-5,34; p = 0,001), peritonitis (POR 7,80; 95% BI 2,12-28,69; p = 0,002) en spoed-heroperaties (POR 3,32; 95% BI 1,73-6,38; p < 0,001) gezien. Voordelen van lavage waren onder meer een kortere operatieduur, minder cardiale complicaties, minder wondinfecties en een kortere opnameduur. In de resectiegroep kreeg 90% een stoma, in de lavagegroep was dat 14%. De auteurs concluderen dat ‘one size fits all’ waarschijnlijk niet opgaat en dat de keuze voor een van de behandelingen op individuele basis moet worden gemaakt.


  • Bronverwijzing
    1. Kohl A, Rosenberg J, Bock D, et al. Two-year results of the randomized clinical trial DILALA comparing laparoscopic lavage with resection as treatment for perforated diverticulitis. Br J Surg. 2018 Apr 16. [Epub ahead of print]
    2. Penna M, Markar SR, Mackenzie H, et al. Laparoscopic Lavage Versus Primary Resection for Acute Perforated Diverticulitis: Review and Meta-analysis. Ann Surg. 2018;267:252-8.

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.