Langetermijneffectiviteit ustekinumab

In afwachting van de resultaten van de extensiefase van de IM-UNITI-trial beschrijven Franse onderzoekers in Alimentary Pharmacology and Therapeutics de langetermijneffectiviteit van ustekinumab bij 122 patiënten met anti-TNF-refractaire ziekte van Crohn. Meer dan de helft van hen gebruikte nog na ruim 2 jaar nog steeds ustekinumab zonder verlies van respons.

In deze retrospectieve observationele studie werden in 20 Franse en Zwitserse centra opeenvolgende patiënten met anti-TNF-refractaire ziekte van Crohn geïncludeerd die tijdens het eerste jaar van de behandeling met subcutaan ustekinumab een klinische respons bereikten (een significante verbetering van de klinische symptomen leidend tot het continueren van ustekinumab). Het primaire eindpunt was therapiefalen en werd gedefinieerd als het staken van de behandeling na verlies van respons, intolerantie of de noodzaak voor chirurgie.

In totaal hadden 88 van de 122 patiënten (72%) die tussen maart 2011 en december 2014 startten met ustekinumab in het eerste jaar van de behandeling een respons. 64 deelnemers (73%) waren vrouw, de mediane leeftijd bij aanvang van de behandeling was 32,5 jaar, de mediane ziekteduur 11,8 jaar en de mediane duur van de behandeling met ustekinumab was 26,6 (13,4-34,4) maanden. Bij deze 88 patiënten was de ustekinumab ‘failure‐free persistence’ 78% na 12 maanden, 66% na 24 maanden en 55% na 36 maanden. Er werden geen voorspellende factoren voor de effectiviteit van ustekinumab geïdentificeerd in uni- dan wel multivariate analyse. In totaal werden 85 patiënten gevolgd tot november 2016, van hen continueerden 47 patiënten (54%) de behandeling met een klinische respons en 38 patiënten (43%) staakten de behandeling (32 als gevolg van therapiefalen, 5 vanwege een remissie en 1 patiënt in verband met zwangerschap). Bij 60% van de patiënten (28/47) was een endoscopische beoordeling beschikbaar: 82% (23/28) had een endoscopische respons en herstel van de mucosa werd geobserveerd bij 39% (11/28). Vijf patiënten staakten de behandeling als gevolg van bijwerkingen, waarvan er één ernstig was (anaal adenocarcinoom).


  • Bronverwijzing
    1. Wils P, Bouhnik Y, Michetti P, et al. Long-term efficacy and safety of ustekinumab in 122 refractory Crohn's disease patients: a multicentre experience. Aliment Pharmacol Ther. 2018;47:588-95.

Aandachtsgebied:

IBD

Onderwerp:

Crohn ustekinumab

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.