Langer surveillance-interval na twee negatieve coloscopieën bij IBD zonder risicofactoren?

Bas Oldenburg en collega’s concluderen in Gut dat IBD-patiënten met langer bestaande colitis zonder additionele risicokenmerken, na twee opeenvolgende negatieve surveillance-coloscopieën een zeer laag risico hebben op gevorderde colorectale neoplasie in de toekomst. Deze bevindingen suggereren dat surveillance-intervallen > 2 jaar veilig zijn voor deze populatie.

Omdat IBD-patiënten met langer bestaande colitis een verhoogd risico hebben op een colorectaal carcinoom (CRC) wordt endoscopische surveillance geadviseerd met een interval variërend van 1 tot 5 jaar, afhankelijk van de klinische en endoscopische factoren. De voordelen van (frequente) surveillance zijn echter onzeker voor patiënten met goed gecontroleerde IBD zonder additionele risicofactoren voor CRC. Joren ten Hoven et al. onderzochten daarom of 2 opeenvolgende negatieve surveillance-coloscopieën in deze populatie betrouwbaar een laag risico op neoplasie in de toekomst kunnen voorspellen.

Multinationale database

Er werden gegevens gebruikt van 775 Nederlandse, Amerikaanse en Canadese IBD-patiënten die ten minste 8 jaar colitis hadden en die tussen 2000 en 2015 endoscopische surveillance voor CRC ondergingen. Patiënten met primaire scleroserende cholangitis (PSC), dysplasie of stricturen in de voorgeschiedenis, CRC of een eerstegraadsfamilielid met CRC in de voorgeschiedenis waren uitgesloten van deelname. Een negatieve coloscopie werd gedefinieerd als een technisch goed uitgevoerde procedure waarbij geen post-inflammatoire poliepen, stricturen, endoscopische ziekteactiviteit of bewijs voor neoplasie werd gevonden. Wanneer niet aan een van deze criteria werd voldaan, werd de coloscopie beschouwd als ‘positief’. Het primaire eindpunt was gevorderde colorectale neoplasie, gedefinieerd als hooggradige dysplasie of CRC.

Tweemaal negatief

Bij 44% van de deelnemers (n = 340) was de eerste coloscopie negatief. De 2 groepen die hieruit ontstonden waren vergelijkbaar wat betreft demografische en ziektegerelateerde kenmerken, aantal volgende surveillance-coloscopieën en het screeningsinterval. Patiënten met 2 opeenvolgende negatieve coloscopieën werden vervolgens vergeleken met patiënten die ten minste 1 positieve coloscopie hadden. De incidentie van gevorderde colorectale neoplasie was 0/100 patiëntjaren bij patiënten met 2 opeenvolgende negatieve coloscopieën, ten opzichte van 0,29-0,76/100 patiëntjaren bij patiënten met ≥ 1 positieve coloscopie (p = 0,02) tijdens de follow-upperiode van 6,1 (P25-P75: 4,6-8,2) jaar sinds de indexprocedure. De incidenties in de subgroepen waren NEG-POS: 0,29/100 patiëntjaren (95% BI 0,01 – 1,41), POS-NEG: 0,43/100 patiëntjaren (95% BI 0,07 – 1,43) en POS-POS: 0,76/100 patiëntjaren (95% BI 0,37 – 1,39).

Interval

Deze bevindingen suggereren dat bij patiënten met langer bestaande colitis zonder additionele risicofactoren voor CRC en met ten minste 2 opeenvolgende negatieve surveillance-coloscopieën, een screeningsinterval langer dan 2 jaar veilig is.


  • Bronverwijzing
    1. Ten Hove JR, Shah SC, Shaffer SR, et al. Consecutive negative findings on colonoscopy during surveillance predict a low risk of advanced neoplasia in patients with inflammatory bowel disease with long-standing colitis: results of a 15-year multicentre, multinational cohort study. Gut. 2018 May 2. pii: gutjnl-2017-315440. [Epub ahead of print]

Aandachtsgebied:

IBD

Onderwerp:

colonoscopie endoscopische surveillance

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.