Langer surveillance-interval bij stabiele niet-dysplastische barrettoesofagus?

Onderzoekers van het Radboudumc concluderen in Clinical Gastroenterology and Hepatology dat patiënten met een stabiele niet-dysplastische barrettslokdarm (NDBE) een laag risico hebben op progressie naar hooggradige dysplasie of een adenocarcinoom van de oesofagus. Deze bevindingen suggereren dat surveillance-intervallen kunnen worden verlengd of dat surveillance wellicht zelfs kan worden gestopt in subgroepen met persisterende NDBE.

Om hooggradige dysplasie (HGD) en een adenocarcinoom van de oesofagus (EAC) in een vroeg stadium te detecteren en progressie naar een invasief EAC te voorkomen, wordt endoscopische surveillance aanbevolen voor patiënten met een NDBE. Met een absoluut risico op maligne progressie < 0,5% per jaar bij patiënten met NDBE, zal de meerderheid van de patiënten nooit progressie vertonen en dus alleen de nadelen van surveillance ervaren. Yonne Peters en collega’s onderzochten of stabiele aanhoudende NDBE is geassocieerd met een extra laag risico op progressie. Zij selecteerden in PALGA (het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief) patiënten met een eerste diagnose NDBE en berekenden vervolgens de incidentie en ‘incidence rate ratio’ (IRR) voor HGD en EAC om te bepalen of het aantal endoscopieën waarop geen dysplasie werd vastgesteld en dus het aanhouden van de NDBE-status over de tijd was geassocieerd met progressie naar een maligniteit.

Lager risico

Tussen 2003 en 2013 werden 12.728 patiënten met een NDBE geïdentificeerd. Tijdens 64.537 persoonsjaren aan follow-up (mediaan 4,9 jaar) ontwikkelden 436 patiënten (3,4%) HGD of EAC. De kans op progressie naar HGD of EAC was 0,68 (95%-BI 0,61-0,74) per 100 persoonsjaren. Bij patiënten met 2 opeenvolgende endoscopieën waarop NDBE werd gezien, daalde het risico op progressie naar HGD of EAC tot 0,55 (95%-BI 0,46-0,64) per 100 persoonsjaren (IRR 0,72; 95%-BI 0,60-0,87). In het algemeen daalde de incidentie van HGD of EAC met 14% voor elk jaar van progressievrije follow-up (IRR 0,86; 95%-BI 0,81-0,92).

Verlengen interval

Peters et al. concluderen dan ook dat stabiele NDBE kan worden gebruikt voor risicostratificatie bij het opstellen van toekomstige surveillanceprogramma’s. De bevindingen suggereren dat het verlengen van het surveillance-interval kan worden overwogen in een subgroep patiënten met drie of meer endoscopieën waarop NDBE wordt gezien en dat er wellicht zelfs een eindpunt voor surveillance zou kunnen worden aangewezen bij persisterende NDBE.


  • Bronverwijzing
    1. Peters Y, Honing J, Kievit W, et al. Incidence of Progression of Persistent Nondysplastic Barrett's Esophagus to Malignancy. Clin Gastroenterol Hepatol. 2019;17:869-877.e5.

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.