Kosteneffectiviteitsanalyse biedt duidelijkheid over surveillance van barrettoesofagus

Een recente vergelijkende analyse van dr. Amirhoushang Omidvari (Erasmus MC, Rotterdam) en anderen toonde dat een endoscopische behandeling van patiënten met een laaggradige dysplasie (LGD) van de slokdarm kosteneffectief is, maar alleen als deze patiënten herhaalde endoscopie ondergaan om LGD voorafgaand aan de behandeling te bevestigen. De optimale strategie voor patiënten met niet-dysplastische barrettoesofagus (NDBO) is surveillance met intervallen van drie jaar bij mannen en vijf jaar bij vrouwen.

Barrettoesofagus (BO) is een bekende voorloper van een oesofagusadenocarcinoom (OAC). In alle richtlijnen wordt surveillance en/of behandeling van BO-patiënten aanbevolen, afhankelijk van de ernst van de precursorlaesie. Er is discussie over de optimale behandeling van patiënten met NDBO en LGD. Eerdere modelleringsstudies toonden tegenstrijdige resultaten over het beleid bij deze patiënten.

Om de optimale behandeling voor BO-patiënten vast te stellen, is gebruikgemaakt van 3 onafhankelijk ontwikkelde populatie-gebaseerde modellen van het NIH Cancer Intervention and Surveillance Modeling Network (CISNET). De gemiddelde incidentie van OAC in de modellen naar het natuurlijke beloop was 110 (bereik: 93-120) en de gemiddelde kosten waren 5,7 miljoen dollar (bereik: 4,5-6,7 miljoen) per 1000 BO-patiënten. Surveillance en/of endoscopische behandeling van BO-patiënten voorkwam 23-77% van de OAC-gevallen. Daarmee stegen de kosten tot 6,3-17,0 miljoen dollar. Een herhaalde endoscopie om LGD te bevestigen, was kosteneffectiever dan strategieën zonder bevestigende endoscopie.

De optimale strategie was voor LGD-patiënten om te gaan behandelen na bevestiging middels een herhaalde endoscopie en voor NDBO-patiënten om iedere 3 jaar surveillance uit te voeren (incrementele kosten-batenverhouding: 64.322 dollar per gewonnen QALY). De afzonderlijke resultaten van ieder model en het vrouwelijke cohort waren in overeenstemming met de gemiddelde resultaten van het mannelijke cohort wat betreft het beleid bij LGD. De voorgestelde intervallen voor surveillance van NDBO-patiënten varieerden (2-5 jaar).


  • Bronverwijzing
    1. Omidvari A-H. Barrett’s oesophagus: endoscopic treatment or surveillance? A comparative cost-effectiveness analysis. UEG Week 2018, OP097.

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.