Inductietherapie met tofacitinib bij colitis ulcerosa

Bij patiënten met colitis ulcerosa geeft inductietherapie met tofacitinib significante verbetering van de symptomen vergeleken met placebo. Deze verbetering treedt op binnen drie dagen. Dit blijkt uit de bevindingen van post-hocanalyses van twee fase III-onderzoeken die zijn gepubliceerd in Clinical Gastroenterology and Hepatology.

In het onderzoek zijn patiënten geanalyseerd die een matig tot erg actieve colitis ulcerosa hadden. Deze patiënten verdroegen of reageerden onvoldoende op behandelingen met corticosteroïden, thiopurines en/of TNF-antagonisten. Gedurende 8 weken kregen deze patiënten tofacitinib (10 mg tweemaal daags, n = 905) of placebo (n = 234). Scores over de ontlastingfrequentie en rectaal bloedverlies werden berekend aan de hand van dagboeken van de eerste 15 therapiedagen. De gemiddelde veranderingen in scores van ontlastingfrequentie waren significant groter met tofacitinib (respectievelijk -0,27 vs. -0,11, p < 0,01). Op dag 3 waren ook het aantal darmbewegingen (-1,06 vs. -0,27, p < 0,0001) en rectaal bloedverlies (-0,30 vs -0,14, p < 0,01) significant minder met tofacitinib vergeleken met placebo. Patiënten met tofacitinib hadden daarnaast vaker een afname van 1 punt of meer qua score van de ontlastingfrequentie (241/837 vs. 39/218, p < 0,01). Ook verbeterde de score van rectaal bloedverlies significant vaker met tofacitinib (266/830 vs. 43/214, p < 0,01). Beide verbeteringen in scores werden gezien op dag 3 van de behandeling. In alle andere subgroepen werd een consistent effect waargenomen van tofacitinib.

De onderzoekers concluderen dat tofacitinib als inductietherapie significant de symptomen na 3 dagen verbetert bij patiënten met colitis ulcerosa. De bevindingen wijzen op een snel effect van tofacitinib bij deze patiëntengroep.

 


  • Bronverwijzing
    1. Hanauer S, Panaccione R, Danese S et al. Tofacitinib Induction Therapy Reduces Symptoms Within 3 Days for Patients with Ulcerative Colitis. Clinical Gastroenterology and Hepatology. https://doi.org/10.1016/j.cgh.2018.07.009

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.