Hyperbare zuurstoftherapie bij refractaire colitis ulcerosa

In BMJ Open Gastroenterology concluderen onderzoekers uit Egypte dat hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) een effectieve behandeling is voor refractaire colitis ulcerosa (CU). HBOT lijkt stamcellen in de darm te stimuleren om het herstel van het slijmvlies te bevorderen.

Hoewel HBOT eerder veelbelovende resultaten gaf in diermodellen voor gastro-intestinale aandoeningen, is er nog weinig klinisch onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze behandeling bij CU. Mohamed Bekheit et al. beschrijven hier hun ervaringen met HBOT bij 32 patiënten met refractaire CU en onderzochten de activatie van stamcellen als een mogelijk werkingsmechanisme. Refractaire CU werd gedefinieerd als minimale of geen respons (Mayo Clinic Disease Severity Index) op 4-6 weken standaardbehandeling met 3,2-4,8 g/dag 5-ASA oraal en een 4 g 5-ASA-klysma per dag. Eventueel werd 40-50 mg/dag methylprednisolon oraal toegevoegd en afgebouwd over 4-6 weken samen met 2-2,5 mg/kg/dag azathioprine oraal. Patiënten met zeer actieve ziekte kregen intraveneuze corticosteroïden (60 mg prednisolon/dag). Alle patiënten ondergingen 5 HBOT-sessies van 60 minuten per week gedurende 8 weken. De medicamenteuze behandeling werd tijdens die periode voortgezet. 1 tot 3 weken na het voltooien van de hyperbare sessies werd een follow up-colonoscopie uitgevoerd en werden biopten afgenomen.

Verbetering

Alle patiënten lieten verbetering zien van zowel klinische, endoscopische als histopathologische parameters na de 40 sessies. De mediane frequentie van de ontlasting daalde van 7 (range 3-20) naar 1 (range 0,5-3) maal per dag (z = -4,6; p < 0,001). Geen van de patiënten had aanhoudend bloedverlies na HBOT (z = -3,2; p = 0,002). Uit het endoscopische onderzoek bleek een significante afname van de ziekteactiviteitsscores (z = −5,156; p < 0,001). De mediane pre-HBOT-score was 2 (range 1-3) ten opzichte van 0 (range 0-1) post-HBOT. Overall was de mediane index van de ziekte-ernst 7 (range 5-9) pre-HBOT versus 0 (range 0-3) post-HBOT (z = -4,97; p < 0,001). Omdat er geen gedetailleerde informatie werd verzameld over de ernst van het bloedverlies (alleen aan- of afwezig), werd de score bepaald op 9 in plaats van 12 punten.

Ook histologisch werd een significante afname van de ziekteactiviteit waargenomen, wat gepaard ging met een toename in de ‘proliferating cell nuclear antigen labelling index’ (PCNA/LI) van CD44-cellen in het slijmvlies (p = 0,001).

 Aandachtsgebied:

IBD

Onderwerp:

colonoscopie

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.