Advertentie

Hepatorenaal syndroom en mortaliteit voorspellen bij cirrose

Een onderzoek in de European Journal of Gastroenterology & Hepatology heeft geprobeerd te voorspellen welke patiënten met gevorderde cirrose en ascites te maken krijgen met het hepatorenaal syndroom (HRS) en mortaliteit.

78 patiënten met cirrose en ascites zijn retrospectief bestudeerd. De gemiddelde arteriële druk (MAP) en cardiac output (CO) werden gemeten voor toediening van 2 mg terlipressine en 30 minuten na toediening. De systemische vaatweerstand (SVR) werd berekend door de MAP te delen door de CO. Ook de plasma renine-activiteit (PRA) en plasma aldosteron werden aan het begin gemeten. Er werden twee multivariate modellen gebruikt: één zonder de Model of End-stage Liver Disease score (model 1) en één met (model 2). Onafhankelijke voorspellers van HRS na 12 en 24 maanden waren een verandering in SVR (model 1/2: p = 0,008/0,01 en p = 0,01/0,02), een verandering in CO (model 1/2: p = 0,1/0,03 en p=0,03/0,04) en PRA (model 1/2: p = 0,04). Een verschil in SVR na 12 en 24 maanden was onafhankelijk geassocieerd met de overleving (model 1/2: p = 0,005/0,01 en 0,01/0,03). Voor een verschil in CO gold dit na 24 maanden (model 1/2: p = 0,02/0,01). Een hogere kans op het ontwikkelen van HRS en mortaliteit werd bij SVR vastgesteld op een verschil van respectievelijk 20,6% en 22,8%. Voor CO was dit respectievelijk -10,6% en -11,8%.

Een toename in SVR van minstens 20% en een afname in CO met minstens 10% na toediening van terlipressine kan dus voorspellend zijn voor het ontwikkelen van HRS en mortaliteit bij patiënten met een gevorderde cirrose.


  • Bronverwijzing
    1. Kalambokis GN, Tsiakas I, Christaki M et al. Systemic hemodynamic response to terlipressin predicts development of hepatorenal syndrome and survival in advanced cirrhosis. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2018 Jun;30(6):659-667.
Advertentie

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.