HCC-surveillance kosteneffectief bij cirrose, maar niet bij gevorderde fibrose

Surveillance op hepatocellulair carcinoom (HCC) is kosteneffectief voor patiënten met cirrose die na de behandeling van HCV een aanhoudende virologische respons (SVR) hebben bereikt. Surveillance is echter niet kosteneffectief voor patiënten met F3-fibrose. Dat is gevonden bij evaluatie met een Markovmodel.

HCV-gerelateerde cirrose verhoogt het risico op HCC. Na een SVR op anti-HCV-therapie neemt het risico op HCC af, maar het verdwijnt niet helemaal. Canadese onderzoekers evalueerden nu of HCC-surveillance kosteneffectief blijft na SVR.

Uitgaande van een jaarlijkse HCC-incidentie van 0,5% waren de incrementele kosteneffectiviteitsratio’s (ICER) van halfjaarlijks en jaarlijks surveillance respectievelijk 106.792 en 72.105 dollar per QALY. Wanneer surveillance beperkt bleef tot patiënten met cirrose, maar niet met F3-fibrose was halfjaarlijks surveillance waarschijnlijk kosteneffectief, met ICER’s na behandeling met interferon en direct-werkende antivirale middelen van respectievelijk 48.729 en 43.229 dollar per QALY. Bij patiënten met F3-fibrose was de HCC-incidentie 0,3-0,4% per jaar, wat leidde tot een ICER van 188.157 dollar per QALY voor halfjaarlijks surveillance.


  • Bronverwijzing
    1. Zangneh HF, Wong WW, Sander B, et al. Cost-effectiveness of Hepatocellular Carcinoma Surveillance After a Sustained Virologic Response to Therapy in Patients With HCV Infection and Advanced Fibrosis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2018 Dec 20.

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.