Fecestransplantatie bij colitis ulcerosa

Australische onderzoekers concluderen in JAMA dat een kortdurende behandeling met een anaeroob geprepareerde suspensie van donorfeces bij volwassenen met milde tot matig actieve colitis ulcerosa (CU) resulteert in een hoger percentage patiënten in remissie na 8 weken in vergelijking met autologe fecestransplantatie.

Positieve resultaten van fecalemicrobiotatransplantatie (FMT) bij Clostridium difficile-infecties hebben ertoe geleid dat deze interventie nu ook wordt onderzocht bij andere aandoeningen waarbij het microbioom mogelijk een rol speelt. Eerder onderzoek naar de effectiviteit van aeroob geprepareerde fecessuspensies bij CU, toegediend in een relatief intensief schema, heeft wisselende resultaten opgeleverd. Aangezien de meeste darmbacteriën obligaat anaeroob zijn, zou het gebruik van anaeroob geproduceerde suspensies het klinische effect van FMT mogelijk kunnen versterken, waardoor een minder intensief behandelprotocol mogelijk wordt. Het doel van deze gerandomiseerde dubbelblinde multicentertrial (ACTRN12613000236796) was dan ook om te onderzoeken of een kortdurende FMT-behandeling met anaeroob geprepareerde feces effectief is in het induceren van remissie bij patiënten met actieve CU.

Hoger percentage remissie

In totaal werden tussen 2013 en 2016 73 volwassenen met milde tot matig actieve CU gerandomiseerd naar ofwel anaeroob geprepareerde gepoolde donor-FMT (dFMT, n = 38) of autologe FMT (aFMT, n =  35) eenmalig toegediend via coloscopie gevolgd door 2 klysma’s over een periode van 7 dagen. De deelnemers werden gedurende 12 maanden gevolgd. Het primaire eindpunt was steroïdvrije remissie, gedefinieerd als een totale Mayo-score ≤ 2 met een endoscopische Mayo-score ≤ 1 op week 8. Van de 73 gerandomiseerde patiënten (gemiddelde leeftijd 39 jaar; 33 vrouwen (45%)) voltooiden er 69 (95%) de studie. Het primaire eindpunt werd bereikt door 12 van de 38 deelnemers (32%) die dFMT kregen ten opzichte van 3 van de 35 (9%) deelnemers in de aFMT-groep (verschil 23%; 95%-BI 4%-42%; odds ratio 5,0; 95%-BI 1,2-20,1; p = 0,03). 5 van de 12 deelnemers (42%) die het primaire eindpunt bereikten 8 weken na dFMT waren na 12 maanden nog steeds in remissie. Er waren 3 ernstige bijwerkingen in de dFMT-groep en 2 in de aFMT-groep. Uit vervolgonderzoek zal moeten blijken hoe de effectiviteit en veiligheid op de langere termijn uitpakken.


  • Bronverwijzing
    1. Costello SP, Hughes PA, Waters O, et al. Effect of Fecal Microbiota Transplantation on 8-Week Remission in Patients With Ulcerative Colitis: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2019;321:156-64.

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.