Fecaal microbioom voorspelt respons op ustekinumab

Analyse van het fecale microbioom kan bijdragen aan het identificeren van anti-TNF-refractaire patiënten met de ziekte van Crohn die waarschijnlijk zullen reageren op behandeling met ustekinumab, zo blijkt uit gegevens van patiënten die deelnamen aan de CERTIFI-studie.

Matthew Doherty et al. onderzochten of het fecale microbioom was geassocieerd met de ernst van de ziekte, of de samenstelling ervan verschilde tussen klinische responders en non-responders en of het microbioom veranderde door behandeling met ustekinumab. Dit gebeurde door middel van sequencing van het 16S rRNA-gen in ontlastingmonsters verzameld over een periode van 22 weken.

Op basis van de samenstelling van het microbioom op baseline konden deelnemers bij wie de ziekte 6 weken na de inductiebehandeling in remissie was worden onderscheiden van patiënten met actieve ziekte. Wanneer klinische gegevens en de resultaten van analyse van het microbioom werden gecombineerd werd een ‘area under the curve’ (AUC) van 0,844 bereikt (specificiteit 0,831; sensitiviteit 0,774). Operationele taxonomische eenheden (OTU’s) met de hoogste voorspellende waarde waren geaffilieerd aan Faecalibacterium en Escherichia of Shigella. De mediane diversiteit van het microbioom op baseline was 1,7 maal hoger bij deelnemers bij wie de ziekte 6 weken na behandeling in remissie was in vergelijking met deelnemers met actieve ziekte (p = 0,020). Faecalibacterium (p = 0,003) en Bacteroides (p = 0,022) waren in significant grotere hoeveelheden aanwezig op baseline bij deelnemers die remissie bereikten. Ook nam de diversiteit van het microbioom van ustekinumab-behandelde klinische responders toe gedurende de 22-weekse studieperiode, in tegenstelling tot wat werd gezien bij de non-responders (p = 0,012).

De auteurs concluderen dat de geobserveerde verschillen op baseline en de veranderingen na een therapeutische respons het gebruik van het microbioom als een biomarker voor de respons op ustekinumab ondersteunen.


  • Bronverwijzing
    1. Doherty MK, Ding T, Koumpouras C, et al. Fecal Microbiota Signatures Are Associated with Response to Ustekinumab Therapy among Crohn's Disease Patients. MBio. 2018;9.pii: e02120-17.

Aandachtsgebied:

IBD

Onderwerp:

microbioom ustekinumab

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.