Effectiviteit steriel fecaal filtraat voor ‘Clostridium difficile’-infectie

Een preliminair onderzoek bij vijf patiënten met een Clostridium difficile-infectie (CDI) laat zien dat toediening van een steriel fecaal filtraat (FFT) voldoende kan zijn om de normale stoelgang te herstellen en symptomen van CDI te elimineren.

Fecestransplantatie (FMT) is een effectieve behandeling voor patiënten met recidiverende CDI. Het gebruik ervan wordt echter beperkt door onzekerheid over de langetermijn- consequenties van het overbrengen van levende micro-organismen, met name bij immuungecompromitteerde patiënten. Stephan Ott et al. (Universiteit van Kiel) onderzochten de klinische effectiviteit van steriele fecale filtraten bij vijf patiënten met chronisch recidiverende CDI. Van de ontlasting van door de patiënten geselecteerde donors, werden eerst conventionele FMT-preparaten gemaakt die vervolgens steriel werden gefilterd en eenmalig aan de patiënten werden toegediend via een neus-jejunumsonde. Patiënten werden minimaal 6 en maximaal 33 maanden gevolgd. Fecale monsters werden geanalyseerd vóór en 1 en 6 weken na FFT.

Herstel

Bij alle patiënten herstelde FFT de normale stoelgang en verdwenen de symptomen van CDI voor minimaal 6 maanden. Wanneer monsters van voor, 1 week na en 6 weken na FFT werden vergeleken door middel van 16S ribosomaal RNA-sequencing, bleek FFT tot substantiële veranderingen in de bacteriële ‘community’ te leiden. Uit diversiteitsanalyse bleek dat deze verandering in geen van de gevallen resulteerde in een fenokopie van de donor ‘community’. Analyse van virusdeeltjes bij patiënt 4 toonde dat het fageoom substantieel was veranderd na FFT en leek op dat van de donor op week 6. Proteoomanalyse van FFT-filtraten gebruikt voor patiënt 4 en 5 toonde geen duidelijke eiwitkandidaten die verantwoordelijk leken te zijn voor de therapeutische effectiviteit.

Werkingsmechanisme FMT

Hoewel deze resultaten moeten worden gevalideerd in grotere, goed uitgevoerde klinische trials, suggereren ze dat FFT een behandeloptie zou kunnen zijn voor CDI waarbij het overbrengen van levende micro-organismen kan worden vermeden. Bovendien bieden deze bevindingen een belangrijk biologisch inzicht in het werkingsmechanisme van FMT bij CDI. De data suggereren dat de niet-microbiële content van de ontlasting, waaronder bacteriële componenten, metabolieten of bacteriofagen, mogelijk verantwoordelijk is voor de eliminatie van CDI.


  • Bronverwijzing
    1. Ott SJ, Waetzig GH, Rehman A, et al. Efficacy of Sterile Fecal Filtrate Transfer for Treating Patients With Clostridium difficile Infection. Gastroenterology. 2017;152:799-811.

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.