Effectiviteit van rifaximine bij matige tot ernstige ziekte van Crohn

Bij patiënten met matige tot ernstige ziekte van Crohn leidt behandeling met rifaximine tot een viermaal hoger responspercentage ten opzichte van placebo. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek dat werd gepresenteerd op het Crohn’s & Colitis Congress in Las Vegas. Ook bij patiënten die eerder werden behandeld met biologicals werden goede resultaten behaald.

Antibiotica zijn met wisselend succes onderzocht als behandeling van luminale ziekte van Crohn (CD). De resultaten van eerder onderzoek naar rifaximine suggereren klinische verbetering bij patiënten met milde tot matige CD. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar de respons op rifaximine bij patiënten met matige tot ernstige luminale CD. Scott Lee (University of Washington) en collega’s randomiseerden dan ook 24 patiënten met matige tot ernstige CD (Crohn’s disease activity index, CDAI 250-450) 1:1 naar 8 weken tweemaal daags 550 mg rifaximine p.o. (n = 13) of placebo (n = 11). Meer dan driekwart van hen (76,9%) was eerder behandeld met een biological. Non-responders in de placebogroep kregen vervolgens 8 weken open label (OL) rifaximine. De ziekteactiviteit werd beoordeeld met de CDAI, de kwaliteit van leven met de Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (IBDQ) en daarnaast werden C-reactief proteïne (CRP) en de bezinking (ESR) bepaald. Bijwerkingen werden gedocumenteerd tijdens de studieperiode en gedurende 8 weken na de laatste dosis.

Respons viermaal hoger

Na 8 weken geblindeerde behandeling had 38,5% van de deelnemers in de rifaximine-groep een klinische respons op basis van de CDAI, ten opzichte van 9,1% in de placebogroep (p = 0,055; niet-parametrische permutatietest). 10 deelnemers die niet reageerden op placebo kregen OL rifaximine. 5 van hen voltooiden het OL-deel van de studie, een deelnemer trok de toestemming in en de 4 anderen staakten de behandeling vanwege gebrek aan effectiviteit. Op week 8 had 1 deelnemer een klinische respons en bij geen van de deelnemers was de ziekte in remissie op basis van de CDAI. Hoewel er verbetering was in de kwaliteit van leven en ook met betrekking tot CRP en ESR bij patiënten behandeld met rifaximine, waren de verschillen niet statistisch significant. Bijwerkingen waren vergelijkbaar tussen de groepen en er werden geen nieuwe bijwerkingen gemeld.


  • Bronverwijzing
    1. Lee S, Singla A, Rulyak SJ, et al. Double-blind, randomized, placebo-controlled, crossover trial to evaluate induction of clinical response in patients with moderate-severe Crohn’s disease treated with rifaximin. P142. Presented at: Crohn’s & Colitis Congress; Jan. 19-20, 2018; Las Vegas, NV.

Aandachtsgebied:

IBD

Onderwerp:

rifaximine

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.