Depressie en IBD

Patiënten met inflammatoire darmziekte (IBD) lijden geregeld aan depressie. Tot nu toe is echter onduidelijk wat de impact van depressie op IBD is. Een onderzoek gepubliceerd in The American Journal of Gastroenterology geeft hierover meer uitsluitsel.

In het onderzoek zijn 2798 patiënten met de ziekte van Crohn en 1516 patiënten met colitis ulcerosa geïncludeerd. De patiënten waren gevolgd voor een mediane duur van respectievelijk 22 en 24 maanden. Bij 64% van de crohnpatiënten en 45% van de colitis ulcera-patiënten was hun ziekte op baseline in remissie. Uit zelfrapportages bleek dat 20% van de crohnpatiënten leed aan een depressie. Voor colitis ulcerosa was dit in 14% het geval. Met een vragenlijst voor depressie (PHQ-8), waarbij een score van 5 of hoger een milde depressie betekende, kwam naar voren dat 38% van de crohnpatiënten depressief waren. Voor colitis ulcerosa was dit 32%. Dit was een significant verschil vergeleken met de zelfrapportages. Correctie voor geslacht, remissie en ziekteactiviteit toonde dat crohnpatiënten met een depressie op baseline een toegenomen risico hadden op een recidief (RR 2,3, 95%-BI 1,9-2,8), operatie of opname (RR 1,3, 95%-BI 1,1-1,6) tijdens de follow-up. Colitis ulcerosa-patiënten met een depressie op baseline hadden ook een verhoogd risico op een recidief (RR 1,3, 95%-BI 0,9-1,7), operatie of opname (RR 1,3, 95%-BI 1,1-1,5) tijdens follow-up.

Uit de resultaten blijkt dat op baseline depressief zijn geassocieerd is met een hoger risico op een agressievere IBD bij follow-up. Ook wordt aangeraden om de PHQ-8 te gebruiken voor de identificatie van patiënten met een hoger risico op een agressievere ziekte.


  • Bronverwijzing
    1. Kochar B, Barnes EL, Long DM, et al. Depression is associated with more aggressive inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol. 2017 Nov 14. [Epub ahead of print]

Aandachtsgebied:

IBD

Onderwerp:

depressie

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.