Colectomie leidt niet tot minder recidief cholangitis

Een observationele cohortstudie van het UMC Groningen met een follow-upperiode van ruim 10 jaar toonde dat bij patiënten met primaire scleroserende cholangitis (PSC) die een orthotope levertransplantatie (OLT) kregen, colectomie niet gepaard ging met het minder vaak optreden van een recidief.

PSC kan leiden tot eindstadium leverziekte, waarvoor een OLT de enige behandeloptie is. PSC is sterk geassocieerd met inflammatoire darmziekten (IBD), vooral colitis ulcerosa (CU). Naar verluid heeft de darmontsteking invloed op de galwegen. Colectomie voorafgaand aan of tijdens een OLT zou de kans op een recidief PSC (rPSC) kunnen verminderen, hoewel daarover wisselende gegevens bestaan.
In deze retrospectieve cohortstudie is bij PSC-patiënten het mogelijk beschermende effect van colectomie op rPSC en de noodzaak van hertransplantatie (re-OLT) bestudeerd. In totaal kregen 136 patiënten een OLT vanwege PSC. De gemiddelde leeftijd was 45,5 (spreiding 18-67) jaar ten tijde van de OLT. De meeste patiënten waren man (71,3%) en gediagnosticeerd met een IBD (71,3%), overwegend CU (85,5%). 25 patiënten (18,4%) ondergingen een colectomie voor of na de OLT.

Na een mediane follow-upduur van 10,9 jaar waren de 5- en 10-jaarsoverleving na OLT respectievelijk 86 en 77%. rPSC trad op bij 32 patiënten (23,5%), waarbij het mediane tijdsbeloop tot aan het recidief 4,7 jaar was. Bij patiënten met rPSC was aanzienlijk vaker een re-OLT nodig dan bij personen zonder rPSC (46,9 vs. 17,3%; p = 0,001). Het optreden van rPSC was echter niet significant gerelateerd aan de algehele overleving (p = 0,182).
Deze studie kon eerdere publicaties over een beschermend effect van colectomie op het optreden van rPSC bij daaropvolgende levertransplantaties niet bevestigen.


  • Bronverwijzing
    1. Schuitenmaker JM, van der Heide F, Schreuder T, et al. The effect of colectomy on recurrent primary sclerosing cholangitis and need for re-transplantation after orthotopic liver transplantation. AASLD 2017, abstract 67.

Onderwerp:

transplantatie

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.