Bloedingsrisico onder antistolling bij endoscopie

Hoogrisicoprocedures bij patiënten die DOAC’s gebruiken zijn geassocieerd met een substantieel risico op bloeding. Dit risico stijgt als overbrugging met heparine plaatsvindt. Het toepassen van de richtlijnen van de British Society of Gastroenterology (BSG) en European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) bij deze procedures leidt tot een gunstig voordeel. Dit blijkt uit een onderzoek waarbij patiënten werden  geanalyseerd die een electieve gastro-intestinale endoscopie kregen en DOAC’s gebruikten. De bevindingen zijn gepubliceerd in Gut.

De procedures werden verdeeld in een hoog en laag risico op bloeding. Gedurende een follow-upperiode van 30 dagen is gekeken naar bloedingen, embolieën en mortaliteit. In totaal werden 529 patiënten geanalyseerd die een electieve endoscopie kregen, van wie 38% als hoogrisicopatiënt werd ingeschat en 62% als laag risico. In totaal traden 45 grote of klinisch relevante bloedingen op (8,5%, 95%-BI 6,3-11,2) en 2 trombo-embolische events (0,4%, 95%-BI 0-1,4). In totaal was de incidentie van bloedingen 1,8% (95%-BI 0,7-4) bij laag-risico procedures en 19,3% (95%-BI 14,1-25,4) bij hoog-risico procedures.

Het opvolgen van de aanbevelingen van de BSG en ESGE had niet minder intraprocedurele bloedingen tot gevolg vergeleken met het nog eerder stoppen van de antistollingsmedicatie (10,3% vs. 10,8%, p = 0,99). Wel werd een trend gezien naar een lager risico als het gebruik van anticoagulantia op een later moment werd gestopt (10,3% vs. 25%, p = 0,07). Het risico op een vertraagde bloeding was ongeveer hetzelfde voor patiënten die de antistollingsmedicatie hervatten volgens de BSG-/ESGE-richtlijnen en de patiënten die dit later deden (6,6% vs. 7,7%, p = 0,76). Het eerder herstarten van DOAC’s leidde juist tot een mogelijk verhoogd risico (respectievelijk 14,4 vs. 6,6%, p = 0,27). Het overbruggen met heparine verhoogde wel significant het risico op een vertraagde grote bloeding (26,6% vs. 5,9%, p = 0,017).


  • Bronverwijzing
    1. Radelli F, Fuccio L, Paggi S et al. Periendoscopic management of direct oral anticoagulants: a prospective cohort study. Gut. http://dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2018-316385.

Aandachtsgebied:

Endoscopie

Onderwerp:

anticoagulantia DOAC endoscopie

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.