Bezafibraat voor primaire biliaire cholangitis

Patiënten met een primaire biliaire cholangitis kunnen onvoldoende reageren op alleen ursodeoxycholzuur, wat een hoog risico geeft op ziekteprogressie. De resultaten van een onderzoek gepubliceerd in The New England Journal of Medicine laten zien dat deze patiënten een complete biochemische respons vertoonden op behandeling met bezafibraat als toevoeging op ursodeoxycholzuur.

Aan het dubbelgeblindeerde, placebogecontroleerde fase III-onderzoek deden 100 patiënten mee. Ze reageerden allemaal onvoldoende op ursodeoxycholzuur volgens de Paris-2-criteria. 50 patiënten kregen dagelijks 400 mg bezafibraat, de andere patiënten kregen placebo. De behandeling met ursodeoxycholzuur werd gecontinueerd. De primaire uitkomst betrof een complete biochemische respons, gebaseerd op normale waarden na 24 maanden van het totale bilirubine, alkalisch fosfatase, aminotransferases, albumine en de protrombine-index. Uit de analyses bleek dat deze respons bij 31% van de patiënten met bezafibraat voorkwam, tegenover 0% van de placebogroep (verschil 31%, 95%-BI 10-50, p < 0,001). Normale waarden van alkalisch fosfatase werden gezien bij 67% van de bezafibraatgroep en bij 2% van de placebogroep. Op het gebied van veranderingen in jeuk, moeheid en non-invasieve metingen van leverfibrose waren de resultaten vergelijkbaar met de biochemische respons. 2 patiënten in elke groep kregen te maken met complicaties van het eindstadium van de leverziekte. De creatininewaarde steeg met 5% met bezafibraat, bij placebo daalde het met 3%. Spierpijn kwam voor bij 20% van de patiënten die bezafibraat kregen, tegenover 10% in de placebogroep.

De onderzoekers concluderen dat er een verschil in biochemische respons was bij patiënten met een primaire biliaire cholangitis. De respons op toevoeging van bezafibraat was significant hoger dan de combinatie van placebo en ursodeoxycholzuur.


  • Bronverwijzing
    1. Corpechot C, Chazouilleres O, Rousseau A et al. A Placebo-Controlled Trial of Bezafibrate in Primary Biliary Cholangitis. N Engl J Med 2018; 378:2171-2181 DOI: 10.1056/NEJMoa1714519.

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.