Beeldvorming niet nodig bij benigne ogende laesies in rectum

Bij klinisch benigne ogende laesies in het rectum heeft preoperatieve beeldvorming geen invloed op de incidentie van maligniteit, betrokken marge en mate van operaties na het falen van de initiële behandeling. Preoperatieve beeldvorming hoeft dus niet nodig te zijn voor lokale excisie. Dit is de uitkomst van een onderzoek dat is gepubliceerd in Diseases of the Colon & Rectum.

Voor het onderzoek werden alle volwassenen geïncludeerd die lokale excisie ondergingen middels een transanale endoscopische operatie voor klinisch benigne rectale neoplasmata. In totaal werden 620 patiënten geïncludeerd; 272 hiervan ondergingen preoperatieve beeldvorming. 250 patiënten kregen een transrectale echo en 24 een MRI (2 patiënten ondergingen beide onderzoeken). Met echo en MRI werden respectievelijk 11 van de 22 (50%) en 8 van de 18 (44%) van de maligne poliepen correct geïdentificeerd. De kappa voor consensus over benigne en maligne poliepen tussen preoperatieve beeldvorming en uiteindelijke pathologie was 0,30 (95%-BI 0,18-0,41) voor echo en 0,29 (95%-BI 0,01-0,57) voor MRI. In zowel het totale als het niet-gekoppelde cohort waren de incidentie van maligniteiten, betrokken marge en operaties na falen van de initiële therapie gelijk.

De onderzoekers concluderen dat preoperatieve beeldvorming mogelijk niet nodig is voor klinisch benigne laesies die lokaal geëxcideerd worden. Het nadeel van dit onderzoek was dat de data over een lange periode (1997 tot 2016) is verzameld bij twee ziekenhuizen met verschillend materieel tot hun beschikking.


  • Bronverwijzing
    1. Lee L, Arbel L, Albert MR et al. Radiologic Evaluation of Clinically Benign Rectal Neoplasms May Not Be Necessary Before Local Excision. Diseases of the Colon & Rectum: August 14, 2018 - Volume doi: 10.1097/DCR.0000000000001168

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.