Antistolling bij lage gastro-intestinale bloedingen

Patiënten die een lage gastro-intestinale bloeding krijgen onder het gebruik van anticoagulantia of plaatjesremmers hebben een ernstigere bloeding en toegenomen risico op een recidief bloeding. De uitkomsten van het gebruik van deze middelen zijn vergeleken en gepubliceerd in Clincial Gastroenterology and Hepatology.

Het retrospectieve onderzoek bevat 2528 patiënten met een lage gastro-intestinale bloeding in 143 ziekenhuizen in het Verenigd Koningrijk. 917 patiënten gebruikten anticoagulantia of plaatjesremmers, 1218 gebruikten geen van beide. Multivariate regressies zijn gebruikt om de relatie tussen soort medicatie en bloeding, recidief bloeding en mortaliteit te onderzoeken. De resultaten lieten zien dat plaatjesremmers een verhoogd risico hadden op recidief bloeding in het ziekenhuis ten opzichte van de niet-gebruikers. Bij warfarine (n = 232) of DOAC’s (n = 102) was hier geen sprake van. Dit gold voor zowel monotherapie (HR 3,57, 95%-BI 1,13-11,28, n = 504) als het duale gebruik van plaatjesremmers (HR 5,3, 95%-BI 1,56-18,54, n = 79). Patiënten die plaatjesremmers kregen en minder dan 5 dagen hiervan werden onthouden hadden geen lager risico op recidief bloeding vergeleken met de mensen die het continueerden (HR 0,98, 95%-BI 0,45-2,17). Er werden geen verschillen gezien in mortaliteit of heropnames tussen de medicatie.

De onderzoekers concluderen dat het gebruik van plaatjesremmers bij patiënten met een lage gastro-intestinale bloeding geassocieerd is met een toegenomen risico op een recidief bloeding. Dit werd niet geobserveerd bij warfarine of DOAC’s. Het stoppen van de plaatjesremmers leidt niet tot minder recidief bloedingen.


  • Bronverwijzing
    1. Oakland K, Desborough MJ, Murphy MF, et al. Re-bleeding and Mortality After Lower Gastrointestinal Bleeding in Patients Taking Anti-platelets or Anti-coagulants. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2017 Dec 22. [Epub ahead of print]

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.