Aantal Nederlanders met resistente darmbacteriën groter dan gedacht

Onderzoekers van VUmc vonden bij 8,6% van bijna 1.700 Nederlanders darmbacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica. Dat is meer dan het percentage dat zij verwachtten op basis van bekende cijfers. 

Een crosssectioneel onderzoek (via het gegevensbestand van huisartspraktijken aangesloten bij het Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde) onder de open bevolking werd opgezet om zodoende de prevalentie en risicofactoren voor ESBL-dragerschap in kaart te brengen. Het gevonden percentage van ESBL-dragerschap in de open bevolking was 8.6%. Het onderzoek wees als risicofactoren aan: antibioticagebruik, gebruik van protonpompremmers en reizen naar Afrika, Azië of de Verenigde Staten.

Volgens de onderzoekers kan identificatie van risicofactoren een wezenlijke bijdrage leveren aan de verbetering van empirische therapie, het minimaliseren van therapeutisch falen en daardoor het terugdringen van morbiditeit en mortaliteit.


Lees ook..


U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.